15 Nov, 2018
03:12:34

Učenje slovenščine od tečaja do certifikata

Slovenski jezik bogatijo različna narečja. Slovenci ga imamo radi, ampak ali je znan tudi zunaj slovenskih meja? Kdo skrbi za širjenje slovenskega jezika in za to, da se tujci naučijo slovenščine kot drugega tujega jezika, si preberite v nadaljevanju.
Center za slovenščino kot drugi tuji jezik


V centru spodbujajo mednarodno slovenistično raziskovanje, organizirajo strokovna in znanstvena srečanja ter razvijajo celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. Izvedli so kar nekaj projektov za promocijo slovenščine. Meni najljubši projekt se imenuje Slovenščina na daljavo (http://www.e-slovenscina.si/), kar je tudi odlična ideja za vse izseljence, ki bi radi obnovili znanje materinščine. Gre za brezplačno dostopen internetni tečaj, ki je nastal v sodelovanju Centra za slovenščino, Fakultete za elektrotehniko UL, Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tečaj je brezplačen in enkratna priložnost za učenje na enostaven in učinkovit način – kar izpred računalnika.

 Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Seminar je dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira Oddelek za slovenistiko v prvi polovici meseca julija. Namen je predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi.Tečaji slovenskega jezika

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik izdaja znanstvene in strokovne publikacije z vseh področij svoje dejavnosti in priročnike ter učbenike za učenje slovenščine. Izvajajo pa tudi tečaje slovenščine.

Izpitni center je od leta 1994 pooblaščen za preverjanje znanja slovenskega jezika in izdajanje javno veljavne listine o znanju slovenščine kot drugega jezika, od leta 2000 pa je član evropskega združenja ustanov za jezikovno testiranje ALTE(Association of Language testers in Europe).
Javno veljavna listina o znanju slovenščine kot drugega tujega jezika je eden izmed pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva ali delovnega dovoljenja. Izpit iz slovenščine je mogoče opraviti na treh ravneh, osnovni, srednji ter visoki ravni. Opravite pa ga lahko pri izbranih izvajalcih preverjanja znanja slovenskega jezika.

Cena izpita je enaka na vseh ustanovah, in sicer 120 € za izpit na osnovni ravni in 135 € za izpit na srednji in visoki ravni. Cena vključuje informativno gradivo, vzorčni test, opravljanje izpita, spričevalo/poročilo o izpitu in stroške pošiljanja.

Kandidati, ki so po Uredbi o integraciji tujcevupravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja.

Za udeležbo v programih se prijavite na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. V kolikor izpolnjujete pogoje, vam bo upravna enota izdala potrdilo, s katerim se boste zglasili pri izbranem izvajalcu programa.

Na vsa vprašanja o tečajih in preizkusih znanja pa vam bodo prijazno odgovorili na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik.Slovenščina na tujih univerzah

Če ste izseljenec, pa bi radi obnovili svoje znanje jezika domovine, center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, v okviru progama Slovenščina na tujih univerzah STU, vodi in povezuje delovanje lektoratov izven Republike Slovenije, navezuje in vzdržuje stike z učitelji ter tujimi univerzami s slovenističnimi študijskimi progami.

Lektorati slovenskega jezika so med drugim tudi na Švedskem, v Argentini, Litvi, Kitajskem, Veliki Britaniji, Češkem, Španiji.

Jeziki bogatijo naša življenja in tudi latinski pregovor pravi »Quot linguas calles, tot homines vales.« Torej, kolikor jezikov znaš, toliko ljudi veljaš.

Vsem tistim, ki pa oklevate in še niste čisto prepričani, da bi se radi naučili slovenščine, naj bo v motivacijo ta pregovor: »Nulla lingua tam difficilis est, quin disci possit.« Noben jezik ni tako težak, da se ga ne bi dalo naučiti.

Za Slovence doma in po svetu je prav, da se zavemo pomembnosti slovenskega jezika in da smo ponosni na barvitost narečij in dialektov, ki ga bogatijo ter ga skozi svoj odnos do materinščine na zanimiv način približamo tudi ljudem izven meja domovine.
 

Besedilo: Vanesa Kovač
 

 Univerza v Ljubljani, Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana

Telefon:+386 (0)1 241 86 47

Faks:+386 (0)1 241 86 44

E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

Priznavanje diplom in spričeval v Sloveniji

Latinski pregovor, ki ga je zapisal MarkTulij Cicero, pravi »Vse svoje nosim s seboj« ali »Omnia mea mecum porto«. Znanja in izkušenj nam namreč nihče ne more odvzeti, zato kar pogumno na pot izobraževanja in učenja. Šolski sistemi se od države do države razlikujejo, prav tako se pojavljajo razlike v stopnjah izobraževanja in nazivih. Včasih je tako potrebno svoje znanje v posamezni državi ovrednotiti. Temu pa je namenjen ENIC-NARIC center, ki deluje v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Center zbira in posreduje informacije o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav, vodi postopke in izdaja mnenja o izobrazbi v skladu z ZVPI. V centru pa vam bodo tudi svetovali o slovenskem in tujem izobraževanju. Center deluje tudi na mednarodnem sodelovanju v mrežah ENIC-NARIC centrov.

Nastanek in namen ENIC – NARIC centrov
Prvi nacionalni informacijski centri za priznavanje visokošolskih diplom in spričeval so se na pobudo Sveta Evrope in UNESCO/CEPES, oblikovali že v 50. letih 20. stoletja. Najpomembnejša naloga takrat je bila reševanje problemov v zvezi z medsebojnim priznavanjem in vrednotenjem diplom in spričeval. Nakar so se leta 1993 nacionalni informacijski centri povezali v mrežo ENIC – European Network of National Information Centres on academic recognition and mobility, v katero je danes vključenih 55 držav.
Na pobudo Evropske komisije pa je nato leta 1984 nastala še mreža NARIC – National Academic Recognition Information Centres.

 


Postopek priznavanja znanja
V kolikor se želite v Sloveniji zaposliti in Vaš delodajalec zahteva, da izobraževanje, ki ste ga opravili matični državi, ovrednotite, morate pri ENIC-NARIC centru na posebnem obrazcu »V« podati vlogo za vrednotenje izobraževanja, ter vlogi priložiti zahtevano dokumentacijo. Predmet vrednotenja je listina o v celoti opravljenem izobraževanju. Gre za izobraževanje, ki ga pristojni organ vaše matične države o izobraževanju priznava kot izobraževanje, ki je del šolskega sistema vaše države. Stroški vrednotenja niso pretirano visoki, znašajo 50 evrov. V kolikor pa ste prejemnik socialne pomoči, varstvenega dodatka, nadomestila za invalidnost ali ste iskalec zaposlitve, pa se teh stroškov oproščeni. V postopku vrednotenja izobraževanja ministrstvo izda mnenje o posameznih elementih izobraževanja. Mnenje služi kot pomoč pri prepoznavanju in umeščanju tako tujih kot slovenskih listin o izobraževanju. Z mnenjem se ne podeljujejo pravice ali obveznosti, saj ste te že pridobili z zaključenim izobraževanjem. Gre za prenos pravic iz ene države v drugo.
Za primerjavo tujega in slovenskega izobraževanja je pomembna informacija o umeščenosti tujega izobraževanja v izobraževalni sistem v državi izvora, torej vaši matični državi. Ne gre za vsebinsko presojo izobraževanja, pač pa bo ENIC-NARIC center podal informacijo o primerljivosti, izhajajoč iz informacij, ki jih je mogoče razbrati iz vaše vloge ter  informacij ENIC-NARIC centra o tujih šolskih sistemih v povezavi s slovenskim šolskim sistemom (MVZT, 2013).
V kolikor bi v Sloveniji želeli nadaljevati izobraževanje, pa se upravni postopek začne tako, da oddate vlogo na obrazcu N pri tisti izobraževalni ustanovi, kjer želite nadaljevati izobraževanje. Postopek priznavanja izobraževanja vodi pooblaščena oseba, ki jo pooblasti predstojnik izobraževalne institucije (MVZT, 2013).

Sodni tolmači
Velikokrat pri urejanju upravnih postopkov zahtevajo, da so listine prevedene v slovenski jezik. Te prevajajo tako imenovani sodni tolmači, katerih seznam najdete na tej povezavi http://www2.gov.si/mp/tol_cen.nsf/%28WebTolmaci%29?OpenView (MP, 2013).

Besedilo: Vanesa Kovač
ENIC-NARIC center Slovenija
vrednotenje izobraževanja
Kotnikova 38, Ljubljana
Tel.: +386(0)1 478 47 45
Faks: +386(0)1 478 47 19
E-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Spletna stran: www.enic-naric.net

Dodaj med priljubljene

Sledi nam na:

Powered by CoalaWeb

Iskanje

Revija

Facebook

Twitter

Iz zamejskih medijev