17 Oct, 2018
10:37:11

Dnevi robotike 2014

Ljubljana, 19. marec 2014 - Roboti postajajo del našega vsakdanjika, saj se vztrajno širijo na različna področja v industriji, marsikdo ima že kakšnega robota tudi doma. Če vas področje robotike zanima, ste vabljeni na Dneve industrijske robotike 2014 - DIR 2014, ki bodo letos organizirani že osmo leto zapored.

DIR bo potekal v tednu od 31. marca do 4. aprila 2014, v prostorih Fakultete za elektrotehniko. Organizirajo ga študentje omenjene fakultete. Razdeljen bo v štiri sklope: predavanja, aplikacije, ekskurzija in tekmovanje. Vabljeni so tako študentje, kakor tudi ostali navdušenci nad robotiko.

Prvi dan bodo na sporedu različna predavanja, kjer boste lahko prisluhnili strokovnjakom na področju robotike. Dogodek je namenjen tudi začetnikom, o osnovah robotike pa bo predaval prof. dr. Tadej Bajd. Stanje robotike v industriji bodo predstavila podjetja Plastika Skaza, Hella Saturnus in LTH Ulitki.

Od torka do četrtka bodo potekale predstavitve aplikacij. Letos bo predstavljenih sedem unikatnih in atraktivnih aplikacij. Novost pa bodo pnevmatske mišice, na katere bo pritrjena platforma, na njej pa bo labirint, po katerem boste lahko vodili žogico.

 

Če bi radi testirali vaše sposobnosti proti robotu, boste lahko z njim odigrali namizni hokej ali pa se preizkusili v igri »Wire-loop«. V neki drugi aplikaciji boste robotu podali žogo, on pa jo bo s pomočjo senzorjev poizkušal ujeti. Ogledali si boste lahko tudi, kako se bo robot rešil iz labirinta, ki mu ga boste izrisali.

Tudi za lakoto bosta poskrbeli dve aplikaciji. Prva je rezkanje v čokolado, kjer si boste lahko izbrali poljubni napis, robot pa ga bo nato zapisal v čokolado. Pri drugi bo robot naš kuhar, ki bo za pod zob pripravil sladke vaflje in kavo.

Zadnji dan pa udeležence čaka še strokovna kskurzija proti Štajerski. Tam si bodo ogledali podjetji Plastika Skaza in KLS Ljubno.

Teden dni pred dogodkom bo potekalo tekmovanje Robotchallenge, katerega tematika je načrtovanje robotskih celic v okolju RobotStudio. Predhodnega znanja ne potrebujete, saj bosta organizirani tudi dve predavanji, kjer vam bodo predstavili to okolje in delo z njim. Udeleženci boste nato dobili tri naloge, ki jih boste morali rešiti v zadanem času. Tri najboljše rešitve bodo bogato nagrajene.

Celoten program DIR je odprt za vse obiskovalce, udeležba pa je brezplačna. Nekateri deli dogodka potrebujejo prijavo. Več informacij o prijavah in samem dogodku, lahko najdete na spletni strani www.dnevirobotike.si.  Organizatorji sporočajo, da je število mest je omejeno, zato priporočamo, da se čimprej prijavite.

Besedilo: MS

Foto: arhiv dnevirobotike.si

 


 

Prejemnik najvišjega priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) za leto 2013 je podjetje odelo Slovenija d.o.o. iz Prebolda

Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (v nadaljevanju PRSPO) predstavlja najvišje državnonagradoza dosežke na področju kakovosti poslovanja, kot rezultata razvoja znanja in inovativnosti. Podeljuje se na podlagi merila in metodologije, ki je vzpostavljena po vzoru evropske nagrade za odličnost iz Bruslja, enako kot v ostalih državah evropske unije. Vladni program priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost se skladno z zakonom izvaja od leta 1998 in spodbuja podjetja k doseganju globalne konkurenčnosti, javnim inštitucijam pa nudi orodje za izboljšanje učinkovitosti poslovanja.

 

Na javni razpis za leto 2013 se je prijavilo in procesu ocenjevanja za priznanje sodelovalo pet (5) organizacij, ki jih je ocenjevalo šestintrideset (36) ocenjevalcev iz ocenjevalne komisije.Ocenjevanje uspešnosti poslovanja podjetij in inštitucij je potekalo po vseh devetih merilih evropskega modela odličnosti EFQM. To pomeni, da se je vrednotila uspešnost delovanja voditeljstva, udejanjanja strategije, managementa zaposlenih, partnerstev in procesov ter doseženih rezultatov pri odjemalcih, zaposlenih, družbi in financah.

 

Odbor PRSPO je na svoji seji v januarju  2014, na predlog razsodniške skupine potrdil naslednje finaliste, ki so se uvrstili v ožji izbor:

I. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju zasebnega sektorja:

-         Odelo Slovenija d.o.o., Prebold

(ki se ukvarja s proizvodnjo drugih delov in opreme za motorna vozila)

II. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju zasebnega sektorja:

-       EUROPLAKAT d.o.o., Ljubljana

      (katerega dejavnost je posredovanje oglaševalskega prostora)

-       Mariborski vodovod, javno podjetje d.d.

(ki skrbi za zbiranje, čiščenje in distribucijo vode)

III. V kategoriji organizacij z 250 in manj zaposlenimi na področju javnega sektorja:

-       Pogrebno podjetje Maribor d.d.

      (ki opravlja pogrebno in pokopališko dejavnost, cvetličarstvo in vrtnarstvo, urejanje parkov in zelenih površin ter vodenje ASCE (Association of Significant Cemeteries in Europe)

IV. V kategoriji organizacij z več kot 250 zaposlenimi na področju javnega sektorja:

-        Univerzitetni klinični center Ljubljana,

(ki izvajazdravstveno, pedagoško in raziskovalno dejavnost)

Dodatno pa je Odbor za priznanja prepoznal poseben dosežek med finalisti na področju voditeljstva, strategije in virov, zato se je Odbor odločil, da diplomo za poseben dosežek podeli organizaciji: Europlakat d.o.o., Ljubljana.

 

Izmed navedenih finalistov je Odbor PRSPO letos ponovno prepoznal najboljšo organizacijo odelo Slovenija d.o.o. iz Prebolda. Obrazložitev nagrade ODELO SLOVENIJA D.O.O. iz Prebolda:

Podjetje odelo Slovenija d.o.o. dosega visok ugled pri ključnih odjemalcih - najuglednejših proizvajalcih avtomobilov premijskega razreda (Mercedes, Audi, Porsche, itd.). Vodstvo in zaposleni razumejo pomen predvidevanja  potreb odjemalcev ter ustvarjanja dodane vrednosti zanje, kar je jasno vidno skozi zastavljene cilje, vsakodnevno prakso ter komunikacijo med zaposlenimi in kupci.

Preko udejanjanja strategije »World Class Manufactoring« sledijo  jasno zastavljenim ciljem ter dajejo zagotovilo, da bodo tudi v bodoče nudili proizvode in storitve z najvišjo dodano vrednostjo.

Varno in zdravo delovno okolje podjetje zagotavlja z doslednim izpolnjevanjem  zahtev in ustvarjanjem pozitivnega delovnega okolja s poudarkom na timskem delu, kjer zaposleni delujejo sproščeno, odprto in zaupajo skupnim vrednotam.

Je izredno rastoče podjetje, ki mu je uspelo učinkovito odreagirati na priložnosti, ki so se pokazale v zelo dinamičnem okolju avtomobilske panoge in v kratkem obdobju vpeljati nove tehnologije, prilagoditi infrastrukturo, procese in vire, ter izredno povečati obseg proizvodnje, število zaposlenih in dobiček.

Sistem projektnega vodenja in obvladovanja sprememb na vseh organizacijskih ravneh je zelo učinkovit. Vodje in drugi zaposleni so dobro obveščeni, komuniciranje med zaposlenimi in najvišjim vodstvom je redno in sproščeno.

Podjetje odelo Slovenija, d.o.o. dosega odlične rezultate poslovanja, kar izkazujejo triletni trendi in predstavlja pomemben člen v avtomobilski panogi. Poslovno odličnost krepi z odličnim sodelovanjem s kupci, ki je zagotovilo za nadaljnje učinkovito prepoznavanje priložnosti v okolju, agilno odzivanje ter nadaljnji trajnostni razvoj.

 

Klaus Holeczek - CEO odelo Group in Davorin Dobovičnik

 

Dodatno pa je Odbor za priznanja prepoznal poseben dosežek med finalisti na področju voditeljstva, strategije in virov, zato se je Odbor odločil, da diplomo za poseben dosežek podeli organizaciji: Europlakat d.o.o., Ljubljana.

Tudi letos bodo na slovesnosti že drugič podeljeni mednarodno veljavni certifikati "Prepoznani odličnosti«, vsem 5 organizacijam, na podlagi distribucijske pogodbe med Uradom RS za meroslovje in EFQM iz Bruslja, ki so prejele več kot 400 ali 500 točk od 1000 možnih. EFQM pa bo vse objavil na svojem seznamu, skupaj z ostalimi uspešnimi organizacijami v Bruslju. Prejemniki to vrstnega certifikata so: Europlakat d.o.o., Ljubljana, Mariborski vodovod, javno podjetje d.d., Pogrebno podjetje Maribor d.d., Univerzitetni klinični center Ljubljana, odelo Slovenija d.o.o., Prebold.

Pridobitev mednarodno veljavnih certifikatov, ki jih izdaja EFQM, je izjemnega pomena, saj predstavlja udejanjanje evropskih kriterijev modela odličnosti v Sloveniji in priznava dosežke teh organizacij v mednarodnem merilu, kar lahko pomaga slovenskim podjetjem pri preboju na tuje trge in odpira nove poslovne priložnosti za dvig konkurenčnosti.

Pozitivni rezultati poslovanja, ki jih z vpeljavo modela EFQM v delovno okolje le-ta prinaša, so tudi v Slovenskem prostoru doživeli izredni preobrat oziroma zavedanje organizacij o pomenu poslovne odličnosti ter tako vse od konca leta 2013 ter sedaj v letu 2014 beležimo izredni porast zanimanja za vpeljavo modela EFQM v delovna okolja ter samoocenjevanje številnih zelo velikih in uglednih slovenskih organizacij iz javnega in zasebnega sektorja. Tega smo zelo veseli, saj je to kot znajo povedati naši pretekli zmagovalci eden od ukrepov za prodor iz gospodarske krize.

 

Besedilo in foto: mag. Dominika Rozoničnik

 

 

Predstavitev letošnjega zmagovalca PRSPO za leto 2013 in videnje poslovne odličnosti ter modela EFQM skozi oči vodilnih v odelu Slovenija d.o.o., Prebold

Preberi več

Z Zaposli me plus do zaposlitve 1000 brezposelnih oseb

Ljubljana, 17. marec 2014 - Problem brezposlenosti je v Sloveniji še kako aktualen. Število delovnih mest je manjše od števila brezposelnih, velik delež le-teh so mladi. Zavod RS za zaposlovanje je danes na svoji spletni strani objavil nov javni razpis »Zaposli me plus«. Ta je podoben javnemu povabilu Zaposli me, ki ga je Zavod do sedaj objavil že štirikrat, nekoliko so spremenjene le ciljne skupine, predvidene za vključitev.

S pomočjo programa Zaposli me plus bomo zaposlili 1000 brezposelnih oseb, od tega 55 % žensk, pomembno pa je, da bodo delodajalci, ki bodo prejeli subvencijo v višini  5.000 evrov oz. sorazmerno manj za zaposlitev invalida, ohranili vsaj 30 % zaposlitev še leto dni po izteku subvencioniranja.


Za subvencioncionirane zaposlitve je na voljo 5 mio EUR, od tega 85 % teh sredstev prispeva Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, preostali del sredstev pa je zagotovljenih iz proračuna RS.


Subvencijo bodo lahko pridobili delodajalci, ki bodo zaposlili  brezposelne osebe, ki so invalidi oz. osebe, katerih invalidnost je priznana po nacionalni zakonodaji, so pripadniki etnične manjšine Romov, starejše od 50 let in so vsaj 3 mesece prijavljene v evidenci brezposelnih oseb, dolgotrajno brezposelne osebe (to pomeni, da so prijavljene v evidenci brezposelnih oseb vsaj 12 mesecev), oziroma so prijavljene na Zavodu vsaj 6 mesecev in izhajajo iz območij z višjo stopnjo brezposelnosti.


Na povabilu so lahko uspešna tudi društva, njihova združenja, ustanove in zavodi in tudi zanje velja pogoj, da morajo vsaj polovico plače zagotoviti iz lastnih (ne javnih) sredstev. Poleg tega morajo biti tudi najmanj eno leto registrirani za opravljanje dejavnosti, imeti vsaj eno osebo zaposleno v zadnjih 3 mesecih, pomembno je tudi, da v zadnjem letu niso zmanjševali števila zaposlenih, imajo poravnane vse davke in druge obvezne dajatve in podobno.

Število subvencioniranih zaposlitev je odvisno od števila zaposlenih pri delodajalcu. To pomeni, da delodajalci, ki zaposlujejo do 5 zaposlenih, lahko prejmejo največ 2 subvencionirani zaposlitvi, tisti, ki zaposlujejo več oseb, pa lahko pridobijo največ 10 subvencioniranih zaposlitev.

Besedilo: MS

Moja Slovenija razkriva kako je živeti na Japonskem in Koreji

V marčni številki Moja Slovenija 2014 si preberite:

 

 

INTERVJU: Lidija Kukovec

Ko si v tujini, si povsod tujec

 

GLOBALNA SLOVENIJA

Na griču nad mestom …

 

LEPOTE SLOVENIJE

S srcem in edinstveno lepoto

 

ŠPORT

Za slovenske olimpijce navijali, doma, v zamejstvu in po svetu

 

ŠEGE IN NAVADE

Ta norčavi pustni čas v Litiji

 

LJUDJE: Sonja Šterman

Oblikovala nove uniforme slovenskih policistov

 

UPRAVNI POSTOPKI

Davek na nepremičnine

 

Za revijo v elektronski obliki kliknite na povezavo.

 

 

 

16. festival dokumentarnega filma

Od četrtka, 13., do četrtka, 20. marca 2014 bo potekal 16. festival dokumentarnega filma – FDF. Festival bosta gostila Cankarjev dom v Ljubljani, Kosovelova dvorana (CD) in Slovenska kinoteka.
 

 

Že vrsto let ni nobenega dvoma več, da med najbolj razburljive filme spadajo tisti, ki (nekateri očitno, drugi prikrito, tretji po naključju) brišejo meje med dokumentarnim in igranim. Kar je samo na videz v navzkrižju z veliko strožjo zgodovinsko mejo, češ, v starih časih gledalcev niso vlekli za nos, začenši s »prvim celovečernim dokumentarcem«, znamenitim Nanookom s severa (1921), ki je bil kljub pristnemu življenjskemu okolju dodobra odigran oziroma insceniran. Danes so tovrstne meje in »prevare« (razen faktografije) skoraj legitimne, marsikaterega gledalca zanima predvsem dobra zgodba, konkretneje, dobro povedana zgodba. Tudi v dokumentarcu, ki naj bi »zgolj« (ali predvsem) dokumentiral resničnost. Tega pri filmu ni, trdi Frederick Wiseman, eden najznamenitejših in najbolj cenjenih dokumentaristov, ki se po lanski obsežni festivalski retrospektivi letos vrača s filmom Berkeley. Vsak montažni rez, vsaka subjektivna odločitev, kaj od posnetega gradiva naj avtor zavrže in kaj v film vključi (ter v kakšnem vrstnem redu!), vse našteto je neposredno poseganje v resničnost. Kot npr. metoda Anje Salomonowitz; v njenih filmih nastopajo »igralci«, ki v okusno izdelanih mizanscenah uprizarjajo resnične izpovedi žrtev migracijske politike, kar pa filmu 727 dni brez Karama ne jemlje niti kančka angažiranega roba.

Tudi dokumentarci pripovedujejo zgodbe, resnice in laži; gledamo tudi komedije, romantične zgodbe in trilerje, pa navdušujoče protagoniste, o katerih bi morali poleg dokumentarca že zdavnaj posneti tudi igrani film. Ampak kaj se zgodi, če ta deluje kot prepričljiv dokumentarec? Kako gledamo na film, v katerem igralci čas in delovno okolje, kjer se gibljejo, tako ponotranjijo, da učinkujejo kot najbolj avtentična podoba? Takšen je italijanski TIR z glavnim junakom Brankom, čigar delavsko zgodbo bi marsikdo brez težav zamenjal za izbran primer dokumentaristike. Letošnji Festival dokumentarnega filma je poln bodisi karizmatičnih, »filmskih« likov, bodisi intrigantnih zgodb, ki se berejo kot napeta fikcija, npr. zgodba o iranski deklici Sepideh, ki želi poleteti med zvezde; o Benjaminu Murmelsteinu, maničnem, zgovornem pripovedovalcu z epskim zamahom iz Poslednjega krivičnika; o Paulu-Julienu Robertu, ki v Moji odsotni družini s pomočjo arhivskega gradiva sestavi neznano zgodbo svoje mladosti. Kadar arhivi izostanejo, se režiserji zatečejo k formalnim rešitvam, npr. Rithy Panh, čigar Slika, ki je ni nasilje Rdečih Kmerov ponazori z animirano-lutkovno rekonstrukcijo. Ti dokumentarci pripovedujejo, prav vsi z letošnjega festivala – tudi najbolj asketski – pa o čem govorijo.

 

Besedilo: Simon Popek, vodja filmskega programa CD

Kolegice na ministrstva!

Ljubljana, 5. marec 2014 - Vse višja nezaposlenost mladih v Sloveniji že dolgo ni več skrivnost. Vse več zavodov se ukvarja z iskanjem rešitve, ki bi zmanjšala nezaposlenost mladih. V okviru Zavoda Nefiks se tako odvija projekt Kolegice, ki je namenjen mladim, ambicioznim ter izobraženim ženskam, iskalkam prve zaposlitve.

Namen projekta je z mentorstvom uveljavljenih žensk izboljšati zaposlitvene možnosti mladih kolegic, saj je po trenutnih podatkih na Zavodu za zaposlovanje med terciarno izobraženimi mladimi kadri prijavljenih kar 71% družboslovno izobraženih žensk!

Preberi več

Poslovil se je pater Ivan Tomažič

Ilirska Bistrica, marec 2014 - Tiho in mirno je odšel pater Ivan Tomažič, krivec, da se je na Dunaju zgradil slovenski dom Korotan.

Življenje patra Ivana Tomažiča je bilo polno in pestro. Svojo pot je začel v semenišču klerentincev, nato pa je teološki študij nadaljeval v Španiji. 1943 je postal novomašnik, deset let pozneje je bil poslan na Dunaj, kjer s svojim delom za Slovence postal izredno pomemben. Zgradil je dijaški in študentski dom Korotan. Ljubil je slovenski jezik, čeprav je življenje vedno znova zahtevalo, da govori druge jezike: šolal se je v italijanskem, nato v španskem, kasneje je služboval v nemškem jeziku, pa vendar je slovenski jezik ostajal njegov prvi, materni.

Zadnja leta je preživel v domu starejših v Ilirski Bistrici, kjer se je počutil domače, svojega duhovniškega poklica pa ni opustil, ampak je še vedno kot duhovni pastir skrbel za sostanovalce doma starejših.

Mi smo ga nazadnje srečali na 13. vseslovenskem srečanju: Odslikave slovenstva, kjer je nastopil tudi kot najstarejši govorec. Pater Ivan Tomažič je sicer zapustil tostranstvo, a slika, ki jo je slikal vso svoje življenje, ostaja jasna in močnih barv, tako kot sta bila močna njegovo delo in trud za slovenstvo.

 

Besedilo: MS

Foto: Edvard Vrtačnik

Bele strmine na Krvavcu

Krvavec, 26. feburar 2014 - Bele strmine na Krvavcu so včeraj bile ovite v meglo, pa vendar je na smučišču bilo veliko strastnih smučarjev. Če je v dolini dišalo po pomladi, je na Krvavcu bilo še prav zimsko vzdušje. Smučišče je bilo dobro pripravljeno, manjkalo je le še sonce.

Preberi več

Krvavec: Le varna smuka je lahko užitek!

Krvavec, 26. februar 2014 - Smučarska zveza Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za notranje zadeve že nekaj let v času smučarske sezone organizira dogodek, s katerim želi opozoriti na pomembnost varnosti na smučiščih, za katero je v prvi vrsti odgovoren predvsem vsak smučar sam.

Preberi več

Olimpijske igre Soči: Hokejisti v boju za četrtfinale z Avstrijo

Soči, 16. februar 2014 – Hokejistom je danes pred malimi ekrani spet uspelo združiti Slovenke in Slovence. Peter Prevc pa si je poleg srebrne, okrog vratu nadel še bronasto medaljo.

Jan Urbas je po prvem delu hokejske tekme z ZDA dejal, da so tekmo začeli premalo zbrano in se niso držali načrta, ki so si ga zastavili pred tekmo. Power play-a, ko je na klop pri nasprotnikih sedel Bakers, naši risi niso izkoristili in vodstvo ZDA se je povečevalo. Ob koncu zadnjega dela so naši hokejisti izgubljali 0:5. Nekaj sekund pred koncem tekme pa nas je vendarle navdušila lepa akcija risov. Tekma se je končala z visoko zmago Američanov, a pak je zatresel tudi njihovo mrežo. Častni zadetek je dosegel Marcel Rodman, asistirala sta mu Jan Urbas in David Rodman. Marcel je tako dosegel svoj 35 reprezentančni gol, razlika v rezultatu pa se je zmanjšala, 1:5 v korist ZDA. V torek bodo v tako imenovani play off tekmi oz. kvalifikacijah za četrt finale Slovenci merili moči s sosedi Avstrijci.

Za rise so v dvorano prišli navijati tudi drugi slovenski športniki, med njimi tudi Peter Prevc, ki je danes v svojo olimpijsko malho dodal še bronasto medaljo. Prevc je po podelitvi medalj dejal, da bodo občutki, ki jih doživlja sedaj poskrbeli za lahkotnost telesa tudi v prihodnje.

Besedilo: MS

Foto: Siol.net

 

Dodaj med priljubljene

Sledi nam na:

Powered by CoalaWeb

Iskanje

Revija

Facebook

Twitter

Iz zamejskih medijev