14 Nov, 2018
08:37:40

NAPOVED: 7. PRIREDITEV LITERARNE SEKCIJE »SLOVENSKA BESEDA«

LITERARNA SEKCIJA SLOVENSKE KONFERENCE SSK
»SLOVENSKA BESEDA« vabi na
LITERARNI VEČER OB 100 LETNICI ROJSTVA MATEJA BORA
(PESNIKA, PISATELJA, RAZISKOVALCA),


ki bo v ponedeljek, 9. decembra ob 18.00 uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani. Pesnika bosta predstavila Marija Krajnik in Andrej Rant. Matej Bor -  Vladimir Pavšič  je bil rojen 14. 4. 2013 v Grgarju pri Gorici, umrl je 29.9.1993 v Radovljici. Bil  je  bil  pesnik,  pisatelj,  dramatik,  prevajalec,  iskalec  slovenskih korenin.  Bil  je  predsednik  Društva slovenskih  pisateljev,  prvi  predsednik  Slovenskega  PEN  kluba,  prejemnik  Prešernove  nagrade, prejemnik nagrade AVNOJ-a in mnogih drugih pomembnih državniških in literarnih priznanj. Predvsem
pa je bil pokončen mož in raziskovalec slovenstva, zato bomo ta večer posvetili predvsem Mateju Boru, kot iskalcu slovenskih korenin in zagovorniku avtohtonosti slovenstva, zaradi katerih je bil pred časi tarča ostrih kritik.

 

Besedilo: SSK

 

 

Obisk predstavnikov hrvaških društev v Sloveniji

Predsednik Državnega zbora Janko Veber je, v ponedeljek, 2. decembra 2013, sprejel predstavnike Zveze hrvaških društev v Sloveniji. Srečanja so se udeležili Petar Antunović, predsednik Zveze hrvaških društev v Sloveniji, Mijo Stanko, predsednik Hrvaškega kulturnega društva Medžimurje Ljubljana, Đanino Kutnjak, predsednik Hrvaškega kulturnega društva Pomurje, Vladimir Pobežin, predsednik Hrvaške kulturne udruge Novo Mesto, Matija Blagus, predsednik Kulturnega društva Medžimurje Velenje, in pa Marinić Josip iz Hrvaškega društva Ljubljana.

 


Predstavniki hrvaških društev so predsedniku Državnega zbora uvodoma predstavili njihovo delovanje, pri čemer so kot najpomembnejšo izpostavili skrb za ohranjanje kulture in materinega jezika. V nadaljevanju pogovora so predsedniku Vebru predstavili tudi prizadevanja za pridobitev statusa hrvaške manjšine, prav tako pa problematiko financiranja posameznih društev in trajnejše rešitve prostorskega vprašanja.
Predsednik Državnega zbora je predstavnikom društev povedal, da bo v prihodnjih dneh v Državnem zboru na uradnem obisku gostil predsednika Sabora Josipa Leka. V zvezi z izpostavljeno pobudo za pridobitev statusa narodne manjšine je pojasnil, da je s pobudo seznanjen, da pa, kot je obveščen, na Državni zbor še ni bil naslovljen ustrezen formalnopravni predlog za spremembo Ustave Republike Slovenije. Glede financiranja je poudaril, da je Državni zbor pred nekaj dnevi, 27. 11. 2013, sprejel Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017, s katero so za navedeni večletni okvir določena tudi predvidena finančna sredstva za zagotavljanje pogojev za kulturno dejavnost in ustvarjalnost različnih skupin. Med skupinami so posebej navedeni tudi pripadniki skupnosti, navedeni v Deklaraciji Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, pa tudi druge različne manjšinske etnične skupnosti in priseljenci.
Predsednik Državnega zbora je izpostavil tudi pomen ponovno ustanovljenega Sveta Vlade Republike Slovenije za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji, ki se je v oktobru 2013 sestal na ustanovni seji, ter sogovornikom zaželel, da bi tudi prek svojega sodelovanja s Svetom našli ustrezne odgovore na izzive, s katerimi se soočajo.

 

Besedilo in foto: DZ

12. STROKOVNO ZNANSTVENEGA POSVETA »KO NI VEČ MEJA«

Posvet »600. obletnica zadnjega ustoličevanja koroških vojvod« bo potekal v četrtek, 21. novembra 2013, ob 14. uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa, na Cankarjevi 1/IV, 1000 Ljubljana.

 

 

V naslednjem letu se bomo spominjali zadnjega ustoličevanja koroških vojvod na Gosposvetskem polju, ki se je zgodilo leta 1414. Od tedaj bo minilo 600 let. Zavedajoč se dejstva, da gre za prastar slovenski državnostni obred in da kot tak sodi v zgodovino slovenske državnosti, smo se odločili, da častitljivo obletnico primerno počastimo. Za začetek smo pripravili srečanje pomembnih slovenskih zgodovinarjev, ki se ukvarjajo, nekateri s samim obredom ustoličevanja, drugi s poznejšimi vidiki dogajanja v avstrijski (in seveda tudi deloma slovenski) Koroški ali z našim odnosom do tega dela slovenskega etničnega ozemlja, ki ostaja (sicer izgubljena) zibelka slovenstva in prostor prve slovenske države v naši narodni zgodovini.

 

Besedilo: SSK

 

PRELIMINARNI PROGRAM:
 

14.00 – 14.15  Začetek simpozija, pozdrav udeležencem

14.15 – 18:15  Okrogla miza: Ob 600. obletnici zadnjega ustoličevanja koroških vojvod
Voditelj: Borut Korun, dr. dent. med, podpredsednik Slovenske konference SSK

14.15 – 15:45  Sodelujoči - 1. del:
•  prof. dr. Peter Štih, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
•  prof. ddr. Andrej Pleterski, Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU
•  prof. ddr. Igor Grdina, Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU

15:45 – 16:15  Odmor in pogostitev

16.15 – 18.15  Sodelujoči - 2. del:
•  Anja Doležalek, univ. dipl. zgodovinarka
•  Janez Stergar, upok. strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani
•  doc. dr. Tamara Griesser Pečar, SCNR, Univerza v Mariboru ter Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
•  dr. Marjan Linasi, Koroški pokrajinski muzej v Slovenj Gradcu
•  Peter Kovačič Peršin, Društvo 2000

18.15  Zaključki simpozija

Otvoritev razstave keramičnih izdelkov

Slovenska izseljenska matica vas vabi na otvoritev razstave keramičnih izdelkov, ustvarjenih v keramični delavnici za Slovence v zamejstvu in po svetu .

 

Otvoritev razstave bo v četrtek, 14. novembra. 2013 ob 13. uri v lončarskem ateljeju  v

Slovenskem etnografskem  muzeju, 

Metelkova 2.

 

Predstavljeni bodo izdelki, ki so jih na dvodnevni delavnici ustvarile pridne  članice Društva Slovencev  Triglav iz Banja Luke in Društva  Slovencev Sava iz Beograda:

 

Majda Sušnik,

Marija Grbić

Nataša Kajmaković

Oksana Lunić

Tatjana Ratković

Zdenka Marc

Olja Pristaš

 

NAPOVED: spominski večer na Alojza Kocjančiča

Svetovni slovenski kongres vljudno vabi na spominski večer ob 100-letnici rojstva istrskega duhovnika in pesnika Alojza Kocjančiča, ki bo v sredo, 6. novembra 2013, ob 18. uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani.

O Alojzu Kocjančiču, ki se je v slovenski kulturni prostor zapisal kot prvi slovenski istrski pesnik, bosta govorila Kocjančičeva nagrajenca, duhovnik in publicist Dušan Jakomin, ki že šestdeset let skrbi za vernike v Škednju pri Trstu in pisatelj Marjan Tomšič, ki je literarno sledil Kocjančiču in ga vzpodbujal k pisanju. Večer bo z glasbo obogatila violinistka Nika Toškan.

Več o Alojzu Kocjančiču.

 

Besedilo: Svetovni slovenski kongres

 

VIII. Konferenca znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije

V prostorih Gospodarske zbornice Slovenije se je v četrtek 17. oktobra 2013 začela dvodnevna 8. Konferenca znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije. Častni pokrovitelj konference je bil akademik prof. dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti. V uvodnem delu so s svojimi govori nastopili Boris Pleskovič iz Svetovnega Slovenskega kongresa, dr. Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, mag. Stanko Stepišnik, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo, Tina Komel, ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, Danijel Krivec, predsednik Komisije DZ za Slovence v zamejstvu in po svetu, akademik. prof. dr. Jože Trontelj in mag. Samo Hribar Milič iz GZS.

 

 

 

Majhna podjetja so izhod iz krize

Uvodni nagovor je imel predsednik Svetovnega slovenskega kongresa Boris Pleskovič, ki je poudaril pomen tovrstnih konferenc v času gospodarske krize, ki pesti Slovenijo. Konferenca je velik poudarek dala majhnim in srednjim podjetjem. Po besedah Pleskoviča ta podjetja v ZDA ustvarijo več kot polovico BDP in generirajo 60 do 80 % novih delovnih mest. Mala in srednja podjetja proizvajajo inovacije in dodano vrednost. In podoben trend je tudi pri nas. Zato so na konferenco povabili več uspešnih slovenskih podjetnikov, ki so predstavili svoje poslovne zgodbe, ki so preživele krizo.

 

 

 

Ministrstvo naredilo vse, podjetja pa nesposobna

Zanimiv govor je imel Jernej Pikalo, minister za izobraževanje, znanost in šport, ki je izpostavil projekt centrov odličnosti in kompetenčnih centrov: »V dveh tednih sem že tretjič na GZS in vsakič znova poskušamo prikazati, kaj smo naredili s centri odličnosti in kompetenčnimi centri. V njih je bilo v 4 letih vloženih 120 mio EUR. Ideja obeh tipov je bila v sodelovanju gospodarstva in znanosti. Danes lahko vsak od centrov prikaže vsaj en produkt pripravljen za aplikacijo. Toda problem je, da podjetja ne morejo izvesti potrebnih investicij in aplicirati te projekte. Ne zato, ker to ni uporabno, ampak zaradi svoje podjetniške nespretnosti.« Spravljanje projektov v življenje, na trg ni naloga ministrstva ali države, ampak podjetij.« In je nadaljeval: »To pa ni vprašanje znanosti. Moj poziv je, da uporabite, poskušate spraviti v življenje vse kar je bilo razvito v centrih odličnosti in kompetenčnih centrih. Naša skrb mora biti namenjena izobraževanju, visokemu šolstvu, bazičnim in aplikativnim raziskavam. Od tu naprej pa je skrb na strani podjetij.«

 

Besedilo in foto: Edvard Vrtačnik

Razpis za nagrado podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu

IRDO - Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmista v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta in s podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, v okviru razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2013 objavila Razpis za nagrado podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu in ki je aktiven na področju družbene odgovornosti ter izkazuje povezanost s Slovenijo.

 

 

Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo k sodelovanju in sicer tako, da predlagate primerne kandidate za to priznanje. Na razpis lahko prijavite kandidata, ki:
·     je podjetnik in s svojim podjetniškim delovanjem deluje zgledno in širi primere dobre prakse na področju družbene odgovornosti in spodbuja ostale k tovrstnim aktivnostim,
·     se ob svojem rednem poslovanju v gospodarstvu aktivno loteva tudi problemov s področja družbene odgovornosti in jih rešuje ter zato dosega viden vpliv v družbi,
·     si prizadeva pomagati mladim, da se čim bolje vključijo v skupnost in se skozi delo osamosvojijo,
·     si prizadeva za ohranjanje slovenstva oziroma pospeševanje sodelovanja med državo, v kateri deluje in Slovenijo, ipd. (več je zapisano v razpisni dokumentaciji)
Prijavite lahko več kandidatov, vendar morate za vsakega kandidata posebej izpolniti prijavnico.
 
Več o razpisu in prijavni dokumentaciji je razvidno iz priloge. Vso dokumentacijo najdete tudi na spletnem mestu www.horus.siv slovenščini in angleščini. Prijavnine za predlaganje kandidatov ni, saj posebno priznanje podpira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v sklopu Akcijskega načrta sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu.

 

Pomembni datumi:

• 2. 7. - 15. 10. 2013 zbiranje prijav na razpis
• 15. 10. 2013 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog
• 25.10. 2013 – PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO samo za kategorijo HORUS 2013 zanagrado podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu in ki je aktiven na področju družbene odgovornosti ter izkazuje povezanost s Slovenijo
• 17. 10. 2013 odpiranje prispelih prijav
• 21. 10. – 31. 10. 2013 ocenjevanje komisije, 1. krog
• 4. 11. 2013 razglasitev nominirancev za nagrado
• 4. 11. – 20. 11. 2013 ocenjevanje komisije, 2. krog
• predvidoma 28.11.2013 predstavitev finalistov in podelitev nagrad, priznanj
• november 2013 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Dodatne informacije:www.horus.si, Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

 

Besedilo vimenu organizatorjev in partnerjev projekta: ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus 2012, l.r.

 

 

Preberi več

NAPOVED: pogovor s prof. dr. Vladimirjem Kosom iz Japonske

Svetovni slovenski kongres v okviru Večerov izza Kongresa vabi na pogovor s prof. dr. Vladimirjem Kosom iz Japonske ob vstopu v 90. leto življenja, ki bo v četrtek, 10. oktobra 2013, ob 18. uri, v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa na Cankarjevi 1/IV v Ljubljani. Pogovor z njim bo vodil dr. Stanislav Raščan.

Kdo je Vladimir kos, si preberite na tej povezavi.

 

Besedilo: Svetovni slovenski kongres

VIII. konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in SlovenijeVIII. konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, bo potekala 17. in 18. oktobra 2013, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Dimi

VIII. konferenca slovenskih znanstvenikov in gospodarstvenikov iz sveta in Slovenije, bo potekala 17. in 18. oktobra 2013, v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije (Dimičeva 13, 1000 Ljubljana)

 

 

Častni pokrovitelj bo akad. prof. dr. Jože Trontelj, predsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti

Osrednje programske točke

·         Svetovni red pred razpotjem

·         Aktualno stanje in trendi slovenskega gospodarstva

·         Energetika, okolje in trajnostni razvoj

·         Ključ do uspeha pri malih in srednje velikih podjetjih ter pomen inovacijske kulture

·         Vloga gospodarskih in obrtnih zbornic

·         Predstavitev dosežkov in dobrih praks slovenskih raziskovalcev ter inovatorjev doma in po svetu

Ob začetku konference bomo izdali tudi zbornik s prispevki sodelujočih v programu, ki bo na voljo na konferenci in kasneje v pisarnah Svetovnega slovenskega kongresa.

Vljudno vas vabimo, da se prijavite preko spletne strani. Oglejte si preliminarni program. Kotizacije ni.

Za dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu +386 1 24 28 550 ali po elektronski pošti  Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.

 

Besedilo: Svetovni slovenski kongres

NAPOVED: Razstava rodovnikov 23.9.2013

V sklopu tretje rodoslovne konference, bo v ponedeljek,  23. septembra 2013, ob 12. uri v prostorih Slovenske izseljenske matice, na Cankarjevi 1/II, v Ljubljani, Slovensko rodoslovno društvo odprlo razstavo rodovnikov.

 

 

Predstavljenih bo nekaj ducatov rodovnikov. Na vprašanja, kako se lotiti izdelave rodovnika, vam  bo lahko odgovoril predsednik Rodoslovnega društva Peter Hawlina in njegovi kolegi, zbrani na konferenci.  

Razlog za razstavo je tudi dejstvo, da se prav te dni v Sloveniji nahaja skupina skoraj 80 potomcev slovenskih izseljencev v ZDA. Večina bo prvič v domovini svojih prednikov. Razstavo bo odprl predsednik Slovenskega rodoslovnega društva Peter Hawlina in predstavnik Urada za Slovence v zamejstvu in po svetu.

 

Besedilo: SIM

Dodaj med priljubljene

Sledi nam na:

Powered by CoalaWeb

Iskanje

Facebook

Twitter

Iz zamejskih medijev