14 Nov, 2018
08:41:20

Pomladne delavnice v Banja Luki

Pomlad letos noče in noče priti. A v prostore Društva Slovencev Triglav je že prišla, saj smo v soboto, 6. aprila, izvedli pomladne delavnice.

Spomladi se narava prebuja. V vseh kulturah ima to obdobje velik pomen. Velika noč, največji in najstarejši krščanski praznik, je hkrati tudi praznik pomladi in hvalnica novemu življenju. Učenci dopolnilnega pouka slovenščine iz Banjaluke in Slatine so na ustvarjalnih delavnicah  izdelovali to, na kar ob besedi pomlad običajno pomislimo. Prve asociacije so povezane s cvetlicami. Viktor je prinesel narcise in trobentice in vsak otrok je naslikal svojo sliko z motivom pomladnih rož. Slike so dali v okvir. To delavnico je vodila Alenka, Vikijeva in Nikševa mama.

Pomladne delavnice, društvo Triglav

Pomladne delavnice

 

V delavnici, ki sta jo vodili  Aleksandra in Marina, so otroci barvali pirhe – ne čisto pravih, ampak kar take iz papirja, nalepili so jih na karton, da so nastali lepi plakati. Franci je udeležence delavnice naučil, kako lahko iz testa oblikujejo zajčke in preste, pod spretnimi otroškimi prsti pa so nastale še ribe. Vse to so tudi spekli in nekateri so svoje umetnine kar takoj pojedli. V četrti delavnici smo ustvarjali vabila za predstavo Moj dežnik je lahko balon.  Predstavo bodo pripravili učenci dopolnilnega pouka slovenščine pod vodstvom lutkarjev  Jelene Sitar in Igorja Cvetka.

pomladne delavnice

 

pomladne delavnice

Besedilo in fotografije: Barbara Hanuš  

Koncer t »Šopek nageljnov in bosiljka prepleten sevdahom«

Društvo Slovencev »Triglav« je v mestnem gledališču »Jazavac« 17. maja 2013 priredilo koncert z naslovom »Šopek nageljnov in bosiljka prepleten sevdahom«. Na koncertu so nastopile štiri pevske skupine.


Pevska skupina slovenskega društva »Planika« iz Zrenjanina je tokrat prvič nastopila v Banjaluki. Ostali dve pevski skupini iz Slovenije, LPZ Medvode in Un's Trboul, sta že večkrat gostovali v našem mestu. Ansambel Zdravka Ćosića ni potrebno posebej predstavljati, saj ga Banjalučani dobro poznajo. Pesmi, ki jih pojejo pevci te skupine skupaj z instrumentalno spremljavo, polnijo dvorane Banskega dvora.


Voditelj koncerta Nebojša Kuštrinović je v veznem tekstu predstavil nastopajoče pevske skupine in skupaj z intrerpretatorji spletal šopek slovenskih narodnih pesmi, starogradskih pesmi in sevdalink.

Koncert Banjaluka 17-5-2013a

Koncerta se je udeležilo veliko število poslušalcev, med katerimi sta bila poleg pomembnih ljudi iz Slovenije in mesta Zrenjanina iz Republike Srbije tudi bivši ambasador BiH in današnji svetovalec za mednarodne odnose Mesta Banjaluke, gospod Milan Balaban ter konzul konzularne pisarne Republike Slovenije v Banjaluki Branko Zupanc.
Sodeč po aplavzu, s katerim so poslušalci nagradili nastopajoče, je potrditev, da nas pesem združuje, oživlja in osrečuje. Pesem je odraz kulture naroda in ohranitev njegovega obstoja.

Besedilo in foto: Ana Kunjadič

Več v reviji Moja Slovenija 6/2013

Srečanje in sprejem na finskem veleposlaništvu

Počastitev 20. obletnice Dneva samostojnosti in enotnosti Slovenije na Finskem ter srečanje slovenske skupnosti in slovensko-finskih prijateljev na veleposlaništvu Slovenije v Helsinkih

Veleposlanik Tone Kajzer in soproga sta v prostorih veleposlaništva Slovenije v Helsinkih v soboto 11. decembra 2010 za slovensko skupnost na Finskem in v Estoniji organizirala srečanje in sprejem v počastitev 20. obletnice slovenskega plebiscita. Veleposlanik Tone Kajzer je v kratkem nagovoru več kot 70 udeležencem srečanja tako iz Finske kot tudi iz Estonije - tokrat se je srečanja, izjemno slabemu vremenu navkljub, prvič udeležil tudi "estonski Slovenec" Klemen Slabina s hčerko Marjetko -  izpostavil pomen enotne odločitve slovenskih državljanov za samostojnost Slovenije, na referendumu leta 1990, ki je tudi tlakovala pot k vzpostavitvi neodvisne države Republike Slovenije, ki je bila razglašena 25. junija 1991. Ob tem je veleposlanik poudaril, da je praznovanje 20. obletnice plebiscita, ko smo Slovenci demonstrirali, da znamo v odločilnih trenutkih strniti vrste, še posebej pomembno tudi iz vidika sedanjega težkega trenutka, ko je potrebno sprejemati odgovorne rešitve, ki bodo aktivirale vse družbene potenciale s ciljem doseganja novega razvoja in blagostanja celotne družbe.

Veleposlanik se je na srečanju, kjer so slovenska skupnost in slovensko-finski prijatelji - srečanja se je udeležilo tudi ožje vodstvo Društva slovensko-finskega prijateljstva - skupaj okrasili božično drevo, na kratko predstavil tudi izjemno dobre in pozitivne izkušnje iz eno leto trajajočega programa in delavnic, ki ga izvaja Združenje slovenskih staršev in otrok na Finskem. Zahvalil se je soprogi Mileni Kajzer, ki je lansko leto podala pobudo za ustanovitev združenja staršev ter najaktivnejšim staršem. Ob tem je osebne zahvale izrekel "finskemu Slovencu" Dušanu Jovanoviču, ki je pripravil idejo zadnje delavnice, kjer so starši in otroci izdelovali "Gorenjske židane marele", in ki je za današnje srečanje pripravil tudi izvirne okraske v znamenju 20. obletnice plebiscita.


Na koncu se je veleposlanik zavzel, da bi dosedanji stiki in dobro sodelovanje med veleposlaništvom in Slovenci živečimi na Finskem ter v Estoniji še okrepili in poglobili. Prisotne je seznanil, da je Združenje staršev v sodelovanju z veleposlaništvom, na podlagi zelo pozitivnega odziva vseh udeležencev – staršev in otrok - na Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu že naslovilo vlogo in prošnjo, da bi se skromna finančna pomoč, ki smo je bili deležni v letošnjem letu, ko smo na delavnicah med drugim gostili tudi prof. Dušico Kunaver, nadaljevala tudi v 2011.  

Ob robu sprejema, ki so se ga udeležili tudi nekateri Slovenci iz krogov "starost" slovenske skupnosti na Finskem (med drugimi Jože Rozman, Branko Brelih in Dušan Jovanovič) ter "še vedno" najmlajša Slovenka na Finskem, lansko leto rojena deklica Maja Močilnikar, so veleposlanik in soproga ter osebje veleposlaništva pripravili tudi "domačo" pogostitev, soproga veleposlanika pa je v dogovoru z "Božičkom iz Laponske" poskrbela tudi za skromno obdaritev za vse slovenske otroke.

 

Milena Kajzer

Helsinki 11. december 2010

 

Moja Slovenija, 15.12.2010

Veseli december v Berlinu

4. decembra je bilo v Berlinu miklavževanje, ki ga vsako leto organizira Slovenska katoliška misija z župnikom Izidorjem Pečovnikom Dorijem. Pred polno dvorano so tudi tokrat nastopili učenci dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu, ki se dodatno udejstvujejo v gledališki skupini pod mentorstvom Majde Schmidt in ob sodelovanju učiteljice Magdalene Novak.

Veseli december Berlin 2010

13 mladih igralcev je pred številnimi otroci in njihovimi družinami odigralo enourno predstavo z naslovom „Berlinski godci“. Pošteno so se nagarali –  vse od začetka letošnjega šolskega leta so pridno hodili na vaje ob sobotah, oktobra so bili celo na dvodnevnih intenzivnih vajah v mladinskem domu v Bollmansruh blizu Berlina, kjer so se poleg vaj in učenja za gledališko predstavo družili tudi v likovni delavnici, lovu na zaklad in drugih igrah na prostem ter družabnih igrah. Novembra so se dobivali prav vsako soboto in tudi še na nedeljo, ko so imeli zadnje vaje, ki so jih združili z različnimi dejavnostmi in delavnicami - pekli so piškote, prepevali v pevskih vajah za predstavo ter izdelovali rekvizite.

Letošnja predstava gledališke skupine dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu je bila že tretja po vrsti. Pred dvema letoma so berlinsko občistvo navdušili z uprizoritvijo pravljice Rdeča kapica. Po začetnem uspehu, ko so s predstavo potovali celo k Slovencem v Hamburg, kjer so doživeli prav tako topel sprejem, so z dejavnostjo nadaljevali in lani na oder postavili pravljico Grdi raček. Vsako leto se odločijo za priredbo tradicionalne pravljice, saj so mnenja, da na ta način laže dosežejo dober sprejem pri vseh otrocih, ne glede na raven znanja slovenščine.

Vsako leto so boljši, tako so se strinjali marsikateri v dvorani. Kakšno zadovoljstvo je tudi gledati mlade igralce, ki se s slovenščino srečujejo v nekaterih primerih večinoma zgolj pri dopolnilnem pouku, ko se na odru igralsko izražajo v slovenščini! Med občinstvom je bilo veliko otrok, ki so vključeni v predšolsko skupino ali eno izmed treh šolskih skupin dopolnilnega pouka slovenščine.  Predstavo so spremljali z velikim navdušenjem. Že nekaj kandidatov se veseli naslednje predstave in pravi, da želijo prav tako sodelovati. Nastop mladih igralcev je prav tako vsako leto priložnost in spodbuda za vključitev novih otrok v dopolnilni pouk slovenščine v Berlinu. Prepletenost gledališke dejavnosti z dopolnilnim poukom slovenščine je idealna oblika motiviranja otrok za učenje in nastopanje v slovenščini.

Otroci v Berlinu se slovenščine učijo pri dopolnilnem pouku, ki ga organizira Ministrstvo RS za šolstvo. Gledališko dejavnost podpira Urad Slovence po svetu.

V predprazničnih dneh, 22. novembra, je Veleposlaništvo Republike Slovenije v Berlinu za učence dopolnilnega pouka slovenščine organiziralo novoletno delavnico. Učenci so izdelovali okraske za slovensko novoletno jelko, ki je bila skupaj z jelkami drugih držav Evropske unije razstavljena v t.i. Rdeči mestni hiši v Berlinu. Slovenski otroci s svojimi starši so se 12. decembra udeležili odprtja razstave z božičnim praznovanjem.

Zadnji mesec v letu je bil med mladimi učenci slovenščine v Berlinu s številnimi dejavnostmi pravi veseli december. Cilj vseh decembrskih dogodkov - druženje mladih, zdaj že tretje generacije Slovencev v Berlinu, in spodbujanje učenja slovenščine ter razvijanje vedenja o Sloveniji – je bil polno dosežen, v zadovoljstvo učiteljice in staršev.


Magdalena Novak
učiteljica dopolnilnega pouka slovenščine v Berlinu

Moja Slovenija, 15. 12. 2010

PORABSKA VZORČNA KMETIJA TUDI ZA SLOVENIJO

Mag. Dejan Židan je prvi slovenski kmetijski minister, ki je obiskal Porabje in tamjašnji Razvojni agenciji Slovensko Porabje, ki jo vodi Andreja Kovač,zagotovil konkretno pomoč, in sicer v razvoju sadjarstva in pripravi kocepta vzorčne kmetije, ki bo sočasno tudi za Slovenijo. Po pogovovoru o razvoju kmetijstva, zlasti pa sadjarstva v Porabju, je minister mag. Dejan Židan odrpl sadjarsko razstavo, kjer so predstavili stare sorte jabolk, minister in generalni konzul mag. Drago Šiftar sta pred Slovenskim domom posadila slovensko sorto češnje vigred in slovensko sorto oreha elit, za zaključek pa je bil ogled sadovnjaka sadjarja Šandorja Labrica na Gornjem Seniku.

 

Porabska vzorčna kmetija

 

Začetki načrtnejšega razvoja sadjarstva segajo tri leta nazaj, ko je Razvoja agencija k sodelovanju povabila Kmetijski zavod Maribor. V vaseh ob meji, tako porabskih kot goričkih, so odlični pogoji za travniške nasade sadovnjakov. Te prednosti nameravajo izkoristiti, zato bodo kmalu začeli saditi prve sadovnjake in se hkrati pripravljali na predelavo sadja, tako v sokove, kuhanje žganja in za sušenje. Pri delih bodo svetovali strokovnjaki Kmetijskega zavoda Maribor, finančno bo prejokte podprlo slovensko ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. V Monoštru so se dogovorili tudi za izdelavo projektov za majhno vzorčno kmetijo, da pridobijo izkušnjo, kako na takšni kmetiji preživeti ali normalno živeti, pri čemer bodo upoštevali smernice, ki veljajo za naravni in krajinski park, kamor spada Porabje. Načrte v kmetijstvu in sadjarstvu podpira tudi Urad za Slovence v zamejstvu in po svetu, je na pogovorih poudaril državni sekretar dr. Boris Jesih in dodal, da gre za usklajeno sodelovanje z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

 

Besedilo in foto: Ernest Ružič
Moja Slovenija 10-12-2010

Razgiban februar v Makedoniji

Za pripadnike slovenske skupnosti v Makedoniji je bil februar tako pester mesec kot že dolgo ne. Najpomembnejši dogodek je bilo nedvomno srečanje s predsednikom Republike Slovenije dr. Danilom Türkom, ki se je mudil na uradnem obisku v Makedoniji, in z njegovo soprogo gospo Barbaro Miklič Türk. Na srečanje je člane Slovenskega združenja France Prešeren iz Skopja in društva Triglav iz Bitole povabil naš veleposlanik Alain Brian Bergant.
 
17. februarja smo se v lepem številu zbrali v hotelu Aleksandar Palace v Skopju. Dobrodošlico je visokemu gostu in njegovi soprogi zaželel naš pevski zbor, ki je zapel nekaj slovenskih pesmi in eno makedonsko. Po pozdravnem nagovoru veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Makedoniji Alaina Briana Berganta je gosta in člane delegacije v imenu članov Slovenskega združenja France Prešeren pozdravila predsednica Anastazija Ribarski in jim zaupala, da si člani želimo, da bi vsi gostje, predsednik Republike Slovenije dr. Danilo Türk, njegova soproga in minister za zunanje zadeve Republike Slovenije Samuel Žbogar, postali častni člani našega združenja, ter jim izročila članske izkaznice.

Preberi več

DOGODKI ZA IZSELJENCE V SLOVENIJI ČEZ POLETJE

Mesec junij je mesec Slovencev, ki živijo zunaj meja naše domovine. Veliko rojakov se vrne in obišče Slovenijo. Zato je tudi veliko prireditev, ki povezujejo Slovence in širijo kulturno, jezikovno in narodnostno zavest in širino. Med njimi so pomembni trije dogodki: X. Vseslovensko srečanje, Srečanje v moji deželi, 17. tabor Slovencev po svetu in 22. romanje treh Slovenij na Svete Višarje.

 

Preberi več

15. posvet slovenskih društev v Dachau

V mestecu Dachau pri Munchnu se je od 16. do 18. aprila 2010 odvilo 15. srečanje slovenskih društev, katoliških misij, učiteljev slovenščine, socialnih delavcev, članov folklornih skupin in pevskih zborov iz Nemčije. Udeležilo se ga je okoli 120 predstavnikov društev in podpornikov Slovenije v Nemčije in okoli 20 predavateljev; iz Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, predstavnikov slovenskih ministrstev, konzulata RS v Munchnu in Berlinu in drugi.


Uvoden nagovor ob otvoritvi posveta je pripravil tudi državni sekretar na Uradu za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Boris Jesih.

Preberi več

Minister Žekš o obisku v Argentini, Urugvaju in Braziliji

Med 8. in 19. aprilom je minister za Slovence po svetu in v zamejstvu, dr. Boštjan Žekš obiskal tri države latinske Amerike in tam živeče slovenske skupnosti. Cilj obiska je bil krepitev in širjenje sodelovanja med Uradom in slovenskimi društvi ter organizacijami. Pogovarjal se je s predsedniki treh slovenskih krovnih organizacij v Argentini, Braziliji in Urugvaju. Obiskal je nekaj šol slovenskega jezika in se srečal z mladimi.

Preberi več

IZLET: Izseljenci iz Stuttgarta so obiskali Maribor in Piran

Koristne informacije udeležencem izleta v Maribor in seminarja "Maribor se predstavi mladim Slovencem po svetu" ter obiska Pirana in festivala MIFF, pred odhodom iz Stuttgarta . Odhod je v četrtek 1. julija 2010 in vrnitev v Stuttgart 4. julija 2010.

Preberi več

Dodaj med priljubljene

Sledi nam na:

Powered by CoalaWeb

Iskanje

Revija

Facebook

Twitter

Iz zamejskih medijev