Pesniški natečaj SSK

 

 

1.      Na natečaju lahko sodelujejo mladi pesniki in pesnice do 40. leta starosti iz zamejstva in sveta, ki pišejo v slovenskem jeziku.

2.      Tema pesmi natečaja je »Veš poet svoj dolg«, pesmi z domoljubno, povezovalno in človekoljubno vsebino, ki odraža ljubezen do jezika in spoštovanje moralnih vrednot.

3.      Sodelujoči na natečaju naj do 10. oktober 2014 pošljejo eno svojo še neobjavljeno pesem v treh izvodih, kjer je vsak izvod označen s šifro avtorja, anonimno v zaprti kuverti in priporočeno na naslov: Slovenska konferenca Svetovnega slovenskega kongresa, Cankarjeva 1/IV, 1000 Ljubljana, z oznako PESNIŠKI NATEČAJ – PESEM. Posebej naj istočasno na ta isti naslov pošljejo priporočeno v zaprti kuverti, še ime in priimek, letnico rojstva, svoj naslov, e-naslov, telefon in šifro (ta naj bo enaka šifri avtorja, ki je na izvodih pesmi!) z oznako PESNIŠKI NATEČAJ – ŠIFRA.

4.      Ocenjevalni odbor »Slovenske besede« bo na podlagi strokovnih kriterijev izbral pet nominirancev in izmed njih podelil nagrade za najboljše tri pesmi.

5.      Prva nagrada – za najboljšo pesem  znaša 300 €, druga nagrada 200 €, tretja nagrada 100 €, vsi nominiranci dobijo knjižne nagrade.

6.      24. novembra 2014 bo ocenjevalni odbor razglasil zmagovalno pesem, nominirance in nagrajence.

7.      Predstavitev nagrajencev, nominirancev in njihovih pesmi bo na slavnostni podelitvi nagrad 1. decembra 2014 v prostorih SK SSK v Ljubljani.

8.      Poslanih pesmi ne vračamo, vsi sodelujoči na natečaju pristajajo na nehonorirano objavo njihovih poslanih pesmi.