Pravice in dolžnosti delavcev v času epidemije koronavirusa

Epidemija novega koronavirusa spreminja delovne procese. Veliko zaposlenih dela od doma, nekateri delavci pa iz različnih razlogov ne morejo na delo. Številna podjetja so zaprta, nekatera odpuščajo. Zaposlenim se v teh okoliščinah poraja veliko vprašanj.


Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kakšna pravice in dolžnosti imajo delavci v času epidemije novega koronavirusa:

(Viri: Ministrstvo za delo, Inšpektorat RS za delo, ZSSS)

Delo od doma

V trgovinah z živili bodo imeli prednost tisti iz ranljivejših skupin prebivalstva

Zakon o delovnih razmerjih (ZDR) ob izjemnih okoliščinah omogoča poenostavljeno odrejanje opravljanja dela na drugem kraju, tudi od doma. Kraj dela se lahko začasno spremeni tudi brez soglasja delavca, vendar le, dokler trajajo izjemne okoliščine. Delodajalci so v vsakem primeru dolžni zagotavljati varne pogoje dela na domu.

Delo od doma je plačano 100-odstotno.

Prerazporejanje delovnega časa

ZDR delodajalcu omogoča tudi začasno prerazporejanje delovnega časa, če je to predvideno in določeno v pogodbi o zaposlitvi ali kolektivni pogodbi.

V določenem obdobju podjetje tako lahko zaposlenemu odredi krajši delavnik,

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav