Izseljeniške organizacije

Razpis za nagrado podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu

IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmista v sodelovanju s podpornimi partnerji projekta in s podporo Urada Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, v okviru razpisa za Slovensko nagrado za družbeno odgovornost HORUS 2013 objavila Razpis za nagrado podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu in ki je aktiven na področju družbene odgovornosti ter izkazuje povezanost s Slovenijo.

 

 

Ob tej priložnosti vas vljudno vabimo k sodelovanju in sicer tako, da predlagate primerne kandidate za to priznanje. Na razpis lahko prijavite kandidata, ki:
·     je podjetnik in s svojim podjetniškim delovanjem deluje zgledno in širi primere dobre prakse na področju družbene odgovornosti in spodbuja ostale k tovrstnim aktivnostim,
·     se ob svojem rednem poslovanju v gospodarstvu aktivno loteva tudi problemov s področja družbene odgovornosti in jih rešuje ter zato dosega viden vpliv v družbi,
·     si prizadeva pomagati mladim, da se čim bolje vključijo v skupnost in se skozi delo osamosvojijo,
·     si prizadeva za ohranjanje slovenstva oziroma pospeševanje sodelovanja med državo, v kateri deluje in Slovenijo, ipd. (več je zapisano v razpisni dokumentaciji)
Prijavite lahko več kandidatov, vendar morate za vsakega kandidata posebej izpolniti prijavnico.
 
Več o razpisu in prijavni dokumentaciji je razvidno iz priloge. Vso dokumentacijo najdete tudi na spletnem mestu www.horus.siv slovenščini in angleščini. Prijavnine za predlaganje kandidatov ni, saj posebno priznanje podpira Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu v sklopu Akcijskega načrta sodelovanja in podpore mladim Slovencem v zamejstvu in po svetu.

 

Pomembni datumi:

• 2. 7. – 15. 10. 2013 zbiranje prijav na razpis
• 15. 10. 2013 zaključek razpisa = rok za oddajo vlog
• 25.10. 2013 – PODALJŠAN ROK ZA PRIJAVO samo za kategorijo HORUS 2013 zanagrado podjetniku s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oz. po svetu in ki je aktiven na področju družbene odgovornosti ter izkazuje povezanost s Slovenijo
• 17. 10. 2013 odpiranje prispelih prijav
• 21. 10. – 31. 10. 2013 ocenjevanje komisije, 1. krog
• 4. 11. 2013 razglasitev nominirancev za nagrado
• 4. 11. – 20. 11. 2013 ocenjevanje komisije, 2. krog
• predvidoma 28.11.2013 predstavitev finalistov in podelitev nagrad, priznanj
• november 2013 izdaja zbornika s predstavitvijo sodelujočih

Dodatne informacije:www.horus.si, nagrada.horus@irdo.si.

 

Besedilo vimenu organizatorjev in partnerjev projekta: ddr. Matjaž Mulej, predsednik Strokovno-organizacijskega odbora nagrade Horus 2012, l.r.