Zahvala Enricu Letti

Predsednik SKGZ Rudi Pavšič je pisal bivšemu predsedniku italijanske vlade Enricu Letti, da bi se mu v osebnem in v imenu slovenske narodne skupnosti v Italiji zahvalil za to, kar je v tem svojstvu storil za okrepitev odnosov med Italijo in Slovenijo, predvsem pa priznal slovenski manjšini povezovalno vlogo v tem obmejnem prostoru.

 

 

V nadaljevanju dopisa mu priznava, da mu je uspelo v zelo težki italijanski politični situaciji s posebno uravnovešenostjo se spopadati z veliko finančno krizo, ki je zajela Italijo in celotno Evropo, in v kratkem času, ki mu je bil odmerjen, uvesti proces pomembnih reform v prid italijanskih državljanov, ki že kažejo prve učinke.  

»Ne morem pozabiti velikega zadoščenja, da sem lahko 12. junija 2013 v Rimu prisostvoval srečanju med vami in slovensko predsednico vlade Alenko Bratušek v okviru delegacije slovenske skupnosti v Italiji. To je bil izraz vaše velike občutljivosti do dveh narodnih skupnosti, slovenske in italijanske, ki bo ostal za vse nas kot neizbrisen znak vaše pozornosti do tega večjezičnega območja severnega Jadrana, pomembnega stičišča med Italijo, Slovenijo in Hrvaško. Prav tako ostaja osnova za nadaljnji razvoj mednarodnega sodelovanja delo, ki ste ga nastavili v okviru tristranskih srečanj, za katere upamo, da se bodo nadaljevali po poti, ki ste jo začrtali.«  

Pavšič nazadnje je poudaril, da so dobri osebni odnosi med njim in predsednico Bratušek pozitivno učinkovali tudi na tiste na meddržavni institucionalni ravni. Brez vsakršnega pretiravanja lahko trdi, da doslej ni bilo zaznati tolikšnega medsebojnega zaupanja in želje po sodelovanju brez oziranja na razne sence iz preteklosti. Škoda, da ni bilo dovolj časa na razpolago za uresničitev vseh načrtov.

 

Besedilo: SKGZ

Trst, 26. marca 2014

Podobne teme: