Agencija: Vzrok za različne cene dobave zemeljskega plina so v zakupljenih količinah dobaviteljev

Vzrok za razlikovanje ponudbenih cen dobave zemeljskega plina ni v razvrščanju odjemalcev med gospodinjske ali poslovne, temveč v količinah, ki jih ima dobavitelj zakupljene za določeno časovno obdobje, so pojasnili na Agenciji za energijo.


Foto: MMC RTV SLO
Foto: MMC RTV SLO

Na agenciji so v zadnjih mesecih namreč prejeli več vprašanj na temo sklepanja pogodb o dobavi zemeljskega plina za oskrbo skupnih kotlovnic in opredelitve vrste tega odjema v povezavi s ceno dobave plina.

Agencija v okviru svojih zakonskih pristojnosti za odjemna mesta zemeljskega plina ne more določati vrste odjema oziroma ni odgovorna za njihovo razvrstitev med gospodinjska ali negospodinjska odjemna mesta,” so ob tem poudarili. Po mnenju agencije bi bilo treba vprašanja s področja oskrbe odjemnih mest v souporabi več etažnih lastnikov večstanovanjskih ali poslovno-stanovanjskih stavb podrobneje urediti v zakonu ali uredbi vlade.

Upravniki: Etažni lastniki morajo biti prepoznani kot gospodinjski odjemalci

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav