Potovanje domov

Kako pridobiti slovensko državljanstvo – naturalizacija

Kako lahko definiramo oziroma kaj pomeni pojem »naturalizacija«?

Naturalizacija je sprejem tujih državljanov v slovensko državljanstvo na podlagi prošnje. Oseba postane slovenski državljan od trenutka, ko ji vročijo upravno odločbo in poda prisego o spoštovanju v slovenski ustavi utemeljenega svobodnega demokratičnega ustavnega reda.

 

 

Gre za enega izmed dveh najpogostejših načinov pridobitve slovenskega državljanstva (drugi je t.i. pridobitev »po rodu«, kar pravzaprav pomeni sprejem v državljanstvo od trenutka rojstva dalje, kjer je navezna okoliščina vedno ta, da je v trenutku rojstva osebe vsaj eden od staršev te osebe že imel slovensko državljanstvo).

Vsak izmed teh dveh temeljnih načinov pridobivanja …

Slovenski potni list

Potni list je javna listina, ki slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Republika Slovenija je 28. 8. 2006 pričela z izdajo novih, biometričnih potnih listov (biometrični bodo tudi diplomatski potni listi, službeni potni listi in potni listi za tujce).

 

 

Biometrični potni listi vsebujejo nove zaščitne elemente, med katerimi je tudi brezkontakten čip, na katerem je shranjena fotografija imetnika potnega lista in podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani v potnem listu. Novost novega potnega lista so še zapisi določenih podatkov v vseh uradnih jezikih Evropske unije in posebna mednarodno dogovorjena oznaka, …