Gospodarske informacije

Obveznosti plačevanja prispevka za posebne primere za tujce

Na DURSu so prejeli  vprašanje glede obveznosti plačevanja prispevka za posebne primere zavarovanja po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju – ZPIZ-2 (Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13) za tujce, ki v okviru drugega pravnega razmerja opravljajo delo ali storitev za plačilo za slovensko pravno osebo in prihajajo iz držav, s katerimi ima RS sklenjene socialne sporazume. Odgovarjajo na podlagi pridobljenih pojasnil Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.

Prispevek za posebne primere zavarovanja po drugi alineji prvega odstavka 20. člena ZPIZ-2 se plačuje tudi od dohodkov tujcev, razen če tujec razpolaga s potrdilom A1 ali E101.

 

Obveznost zavarovanja …

Osnovne informacije o postopku uvoza blaga

Za blago, ki se uvaža v Republiko Slovenijo, je potrebno plačati carino in druge dajatve, ki se plačujejo pri uvozu (npr. davek na dodano vrednost, davek na motorna vozila, okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil).

Višina uvoznih dajatev je odvisna od uvrstitve blaga v kombinirano nomenklaturo, porekla blaga, carinske vrednosti in količine blaga. Za carinske formalnosti se blago pri uvozu uvršča v kombinirano nomenklaturo carinske tarife Evropskih skupnosti, kjer so za vsako vrsto blaga določene carinske stopnje, na podlagi katerih se obračunajo uvozne dajatve. Za pravilno uvrstitev blaga je potreben točen opis blaga. Če se npr. …

Po službo v Slovenijo

Vsak od nas se je že srečal z iskanjem zaposlitve. Vemo, da ni enostavna naloga. Kako pa si zaposlitev v Sloveniji najdejo tujci, migrantje? Verjetno imate kakšnega prijatelja, ki je prišel v Slovenijo ali pa ste sami priseljeni v Slovenijo ter ste si ob odločitvi, da boste živeli v tej naravno in kulturno bogati deželi postavili vprašanje: Kako najti zaposlitev? Mi bodo priznali šolska spričevala, ki sem jih pridobil z izobraževanjem v domovini? Kje lahko dobim informacije o vsem, kar me zanima?

Prvi koraki iskanja zaposlitve
Pri iskanju zaposlitve v Sloveniji se obrnite na Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (http://www.ess.gov.si/tujci). …