Znanstveniki

INTERVJU Z MATEJO LEONNI DE STANONIK, dr. med.

Na kliničnem področju raziskujem nevrodegenerativne procese, še posebej Alzheimerjevo bolezen oziroma demenco, zaradi katere propadajo vse miselne in duševne funkcije človeka. Demenca je stanje, kjer je razen izgube kratkoročnega spomina prizadeta še najmanj ena miselna funkcija. Pri Alzheimerjevi bolezni je ob izgubi kratkoročnega spomina lahko zmanjšana sposobnost prostorske in časovne orientacije. Pogosta je tudi anomija, ko se bolnik ne more spomniti, kako se reče knjigi, svinčniku in stvarem, ki jih sicer uporablja vsak dan. Ljudje se začnejo vračati v svoje otroštvo. Včasih smo Alzheimerjevi bolezni rekli skleroza.
Tako kot telo z leti zahteva več nege, tako je tudi z možgani, …

INTERVJU: Dr. Ervin B. Podgoršak

Študij fizike ste sprva obiskovali v Ljubljani, nato pa ste se leta 1968 preselili v ZDA. Kaj je botrovalo vaši odločitvi, da ste svoje življenje nadaljevali v tujini?

V Ljubljani sem leta 1968 diplomiral iz tehnične fizike. Takrat sem že bil poročen in z ženo Marjano sva imela sina Matjaža. Po diplomi sem skušal najti službo, pa žal nisem uspel. Sedeti doma in čakati na morebitno službo nisem hotel pa še nadaljevanje študija me je zanimalo. Navezal sem stike s profesorjem Cameronom z Wisconsinske univerze v Madisonu (država Wisconsin), strokovnjakom za termoluminescenco, ki je bila tema moje diplomske naloge v …

PREDSTAVITEV: prof. Franc Copf

 
Med domom in svetom

Francev rod po očetovi strani izhaja iz Šmarja pri Jelšah, po materini pa s Ptuja. Franc je bil rojen v Varaždinu (1931), saj se je njegov oče, po poklicu oficir in specialist za eksplozive, z družino večkrat selil po (pra)stari Jugoslaviji. Zato je tudi Franc obiskoval osnovno šolo v Kragujevcu, gimnazijo pa na Ptuju in v Mariboru. Medicino je študiral na medicinski fakulteti v Ljubljani, specializacijo pa je opravil v Mariboru in Ljubljani. Staršem Copf so se rodili trije sinovi, vsi zelo uspešni in prodorni, vsak na svojem področju. Dva brata sta zelo uspešna podjetnika …