Politiki

»Moje delo bo temeljilo na ukinjanju ideoloških razlik«

Spoštovana gospa ministrica Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu, Tina Komelj, predlagam, da začneva pogovor z vašo osebno predstavitvijo. V slovenski politiki predstavljate nov obraz, zato ne bo odveč, če poveste kaj o sebi.
Obiskovala sem italijanske šole v Kopru, saj moje korenine segajo na obe strani meje. Odraščanje na dvojezičnem območju mi je omogočilo izbiro in vse od vrtca sem se vzporedno učila italijansko. Sprva sem študirala v Trstu, ko pa mi je 22-letni umrl oče, sem ga za nekaj časa opustila in pozneje nadaljevala na Višji poslovni šoli v Kopru. Kot študentka sem delala v …

INTERVJU: DR. BOŠTJAN ŽEKŠ

Skupni slovenski znanstveni prostor v ožjem in širšem smislu, ki vključuje območje RS in območje poselitve avtohtone slovenske narodne skupnosti v sosednjih državah, za razliko od skupnega slovenskega kulturnega prostora, še ni zaživel. Lahko pričakujemo, da bo v prihodnosti drugače?

»Seveda lahko to pričakujemo, vendar se moramo zato tudi potruditi. Urejenih stikov z arhitekti ali denimo zdravniki še nimamo. Urad ima določene stike prek društev, ta širijo informacijo o naših ciljih naprej. Znanstveniki so tako imenovana elitna migracija, gre za elitno izseljenstvo, ki v društvih ne sodeluje, zato je navezava stikov težja. To so ljudje, ki opravljajo svoje delo, so …

Minister, ki zaupa mladim

Vsaka generacija se zgraža nad mladino. Pa vendar niso bili mladi še nikoli tako dobri, kot so sedaj, jih občuduje minister za šolstvo. Res, da so drugačni kot prejšnje generacije, a so bolj humani. V družbo vnašajo več demokratičnosti, humanosti in solidarnosti.

»Slovenci smo le eni, zato moramo držati skupaj«
Dr. Milan Zver je letos obiskal rojake v Argentini. Pravi, da se je v tej čudoviti deželi mudil drugič v življenju in da je navdušen nad strpnostjo tamkaj živečih Slovencev. Zlasti mlajše generacije se zavedajo potrebe po sožitju in živijo po načelu, da smo Slovenci le eni, zato moramo držati …

PREDSTAVITEV: Dr. Vasko Simoniti


Karierna pot

Kulturni minister Vasko Simoniti se je rodil 23. marca 1951 v Ljubljani. Na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani je leta 1977 diplomiral iz filozofije, leta 1989 pa pridobil doktorski naziv. Je redni profesor za zgodovino novega veka na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani ter avtor številnih znanstvenih in strokovnih del s tega področja.

Raziskuje slovensko zgodovino od 16. do 18. stoletja, predvsem problematiko turških vpadov in obrambe pred njimi, vprašanja zgodovinopisja in polpretekle zgodovine. S Petrom Štihom je napisal novejšo poljudnoznanstveno Slovensko zgodovino do razsvetljenstva, ki je širšemu občinstvu sintetično predstavila nove poglede na starejšo zgodovino slovenskega prostora. …

INTERVJU: Andrej Logar

 
Kakšna je vaša življenjska pot? V Ženevi smo vas srečevali že v devetdesetih letih.

V Ženevi sem bil v letih 1993-1997 namestnik veleposlanika slovenskega stalnega predstavništva pri OZN. Ob osamosvojitvi Slovenije sem že delal na ministrstvu za zunanje zadeve. Pred tem sem bil v jugoslovanski diplomaciji, na Švedskem. Po vrnitvi s Švedske me je minister Rupel poklical, če bi se pridružil njegovemu timu, ki je bil takrat relativno skromen. Postal sem njegov prvi šef kabineta. Skupaj sva preživela celotno obdobje borbe za mednarodno priznanje Slovenije. Že avgusta 1991 sva začela potovati skupaj po svetu in obiskala prek 70 držav.…

INTERVJU: Dragutin Mate – minister za notranje zadeve

 
Prve delovne izkušnje ste si nabirali s poučevanjem na gimnaziji Poljane v Ljubljani. So vam izkušnje, ki ste si jih pridobili med poučevanjem, koristile tudi pri vašem nadaljnjem delu?

Povedati moram, da sem bil takrat zelo mlad, ravno sem končal fakulteto. Intenzivno sem iskal službo, zato sem prošnje pošiljal na veliko naslovov. Nekako po naključju sem zašel v šolo. Ko sem začel s poučevanjem, mi je zelo prav prišlo znanje pedagogike in andragogike, ki smo si ga pridobili na fakulteti. Poučeval sem obrambo, torej predmet, ki ga dijaki niso jemali preveč resno. Bila pa so to ravno leta 1989 …

INTERVJU: Dragoljuba Benčina, veleposlanica RS v Berlinu

 
Izkušnje z delom v tujini ste si pridobili že zelo mladi. Takoj po končani Pravni fakulteti v Ljubljani ste se zaposlili na Zveznem sekretariatu za zunanje zadeve v Beogradu. Kam pa vas je nato vodila vaša poklicna pot?
 
Že od nekdaj sem si želela delati v diplomaciji. V začetku osemdesetih let, ko sem končala študij na Pravni fakulteti, je pot do diplomacije vodila prek takratnega Zveznega ministrstva v Beogradu. Imela sem štipendijo Republike Slovenije, tako sem se leta 1974 odpravila v Beograd in tam tudi opravila pripravništvo, diplomatske izpite in izpite iz jezikov. Dve leti pozneje sem odšla …

INTERVJU: Dr. Zvone Žigon

 
Cleveland velja za mesto, kjer izven Slovenije biva največja skupnost Slovencev. Ocene o številu pa so si zelo različne, saj se gibljejo med 40.000 in 100.000. Kakšno je po vašem mnenju najbolj realno število?

Med popisom prebivalstva v letu 2000 je v Ohiu 49.500 oseb obkrožilo slovenski narodnostni izvor. Nekateri ocenjujejo, da slovenska skupnost šteje med 80.000 do 100.000 ljudi, vendar so te številke zelo relativne. Gre bolj za to, koliko je dejansko navzoča slovenskost v nekem kraju. Najpomembnejše je dejstvo, da je tu slovenstvo še kako živo, čeprav je bila asimilacija zelo močna. Glede na navedene številke je …

INTERVJU: Borut Pahor

 
Gospod Pahor, najprej iskrene čestitke ob zmagi na letošnjih parlamentarnih volitvah. Državna volilna komisija (DVK) je sedaj tudi uradno potrdila rezultate letošnjih volitev, na podlagi katerih ste Socialni demokrati dobili 30,45 odstotka glasov volivcev. Glede na to, da ste bili ob objavi neuradnih rezultatov takoj po nedeljskih volitvah precej zadržani in rekli, da boste zmago proslavili, ko bo DVK potrdil uradne rezultate, me zanima, če je bilo praznovanje prešerno?

Praznovanja še ni bilo, saj so v polnem teku priprave na odgovornosti, ki me čakajo, če mi bo podeljen mandat za sestavo in vodenje vlade. V tem trenutku še ne …

INTERVJU: Miro Petek, predsednik Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu

V prejšnjem mandatu državnozborske Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu ste bili njen podpredsednik, sedaj njen predsednik. Ali lahko za naše bralce na kratko predstavite področje delovanja, naloge, zadolžitve in pristojnosti tega parlamentarnega telesa?

Komisija obravnava problematiko Slovencev v zamejstvu in po svetu. Pomembno je, da imamo v tem mandatu za to področje (po sprejetju zakona o Slovencih v zamejstvu in po svetu) svojega ministra, saj bomo tako lažje spremljali življenje, problematiko, bivanje Slovencev, ki živijo zunaj meja Slovenije. Kot komisija bomo spremljali, kaj se aktualnega dogaja v zamejstvu in po svetu, in zakonodajo, ki se …