Minister, ki zaupa mladim

Dr. Milan Zver, podpredsednik Slovenske demokratske stranke in minister za šolstvo, pravi, da si želi politike drobnih korakov. Trenutno je na polovici mandata, želenih ciljev pa je še veliko. Zato dela dobesedno od jutra do noči – intervju sva imela že ob sedmih zjutraj, kar je menda zanj povsem običajna delovna ura. Kljub temu si vzame čas tudi za vlogo očeta: starejša hči Manca je že na svojem, mlajša Urša pa živi pri njem in bo letos maturantka. Oče je vesel, ko doma spoznava njene sošolce in tako ohranja stik z mladimi.

Zanimalo nas je, kakšne so vrednote človeka, ki kroji usodo šolajoče mladine. Povedal je, da sta pri vrhu njegovih osebnih vrednot prijateljstvo in ljubezen do otrok.

»Človek živi zaradi drugih in za druge«
Njegovi najvišji osebni vrednoti pa se tesno prepletata s političnimi: med temi je na prvem mestu svoboda, na drugem pa solidarnost. Poudarja, da je iz teh dveh mogoče izpeljati vse druge in da je zlasti solidarnost nadvse pomembna. Kajti ko je človek ujet v desetine socialnih odnosov, postaja istočasno vse bolj osamljen. Takšnim ljudem beseda lahko pomaga več kot denar.
Živimo v času, ko nekateri dokazujejo, da so statusne in materialne vrednote pri mladih v vzponu, razmišlja dr. Zver. Zdi se, da je za mlade pomembneje imeti kakor biti. Pa je res tako? Minister za šolstvo citira ugotovitve znanega slovenskega psihologa dr. Janeka Muska, ki pravi, da so vendarle societalne vrednote še vedno močno prisotne. Druženje, prijateljstvo, demokratični odnosi …
Kljub potrošniški družbi, ki ljudi peha v materializem in zlasti v individualizem, ta pri mladih ne prevlada. Pri njih se vidi, da človek vedno živi zaradi drugih in za druge. Čeprav se mladi morda družijo manj kot prejšnje generacije, pa vendarle komunicirajo več.

Vsaka generacija se zgraža nad mladino. Pa vendar niso bili mladi še nikoli tako dobri, kot so sedaj, jih občuduje minister za šolstvo. Res, da so drugačni kot prejšnje generacije, a so bolj humani. V družbo vnašajo več demokratičnosti, humanosti in solidarnosti.

»Slovenci smo le eni, zato moramo držati skupaj«
Dr. Milan Zver je letos obiskal rojake v Argentini. Pravi, da se je v tej čudoviti deželi mudil drugič v življenju in da je navdušen nad strpnostjo tamkaj živečih Slovencev. Zlasti mlajše generacije se zavedajo potrebe po sožitju in živijo po načelu, da smo Slovenci le eni, zato moramo držati skupaj. Velik vtis je nanj naredil trud za ohranjanje jezika in kulture. Poudarja, da so Slovenci v Argentini v obdobju, ko mora matica do njih vzpostaviti drugačne relacije, kot jih je v preteklosti, zlasti bolj intenzivne. Prenos kulture in jezika na mlajše generacije je otežen, nevarnost predstavljata asimilacija in globalizacija. Zato dr. Milan Zver toliko bolj ceni prizadevanja šol slovenskega jezika in drugih oblik dela z mladimi. Letos je najvišjo državno nagrado na področju šolstva prejela Magdalena Frančiška Božnar iz Argentine, ki je vse življenje posvetila temu plemenitemu namenu.

»Krila, ki te poneso v prihodnost«
Kaj pa je ministrovo sporočilo mladim Slovencem po svetu? Pravi, da prinaša globalizacija vrsto dobrih stvari, a tudi skritih pasti. Ena od teh je, da se kulture vedno bolj standardizirajo na globalni ravni, zato bi si osebno želel, da se vsi zavedajo svojih korenin. Le če se jih zavedaš, lahko s še večjo gotovostjo uporabiš krila, ki te poneso v prihodnost.

K.V., Moja Slovenija, januar 2007

Priloga:  ms_januar_2007.pdf

Podobne teme: