Novice

SDH o najemanju zunanjih izvajalcev na Pošti Slovenije: “Ukrepi so skladni z zakonodajo”


Ali smo na Pošti Slovenije priča nastajanju podobnega poslovnega modela, kot je bil dolga leta uporabljen v Luki Koper? Foto: BoBo
Ali smo na Pošti Slovenije priča nastajanju podobnega poslovnega modela, kot je bil dolga leta uporabljen v Luki Koper? Foto: BoBo

V Sindikatu poštnih delavcev (SPD), enem izmed dveh reprezentativnih sindikatov na Pošti Slovenije, so pred kratkim izrazili ostro nasprotovanje vključevanju novih pogodbenih prevoznikov v opravljanje poštnih storitev, ki močno spominja na model poslovanja izvajalcev pristaniških storitev (sistem IPS) v Luki Koper, za katerega sta tako inšpektorat za delo kot tudi sodišče presodila, da gre za nezakonito prakso.

To, da Pošta Slovenije za opravljanje nekaterih svojih storitev najema tako imenovane

Vir novice

V upravo SDH-ja imenovan Janez Tomšič


Janez Tomšič. Foto: BoBo
Janez Tomšič. Foto: BoBo

Nadzorni svet SDH-ja se je seznanil z rezultati portfelja družb v upravljanju holdinga v letu 2020. Potrdil je revidirano letno poročilo družbe in skupine za lani. Skupščini družbe, to je vladi, je predlagal, naj na podlagi sprejetega letnega poročila in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2020 sprejme sklep, da se podeli razrešnica upravi in nadzornemu svetu za delo v lanskem letu.

Nadzorniki so se seznanili še s poročilom uprave SDH-ja, v katerem so podrobneje pregledali nastanek lastniške strukture in poslovne rezultate družb, vključenih v transakcije s ciljem konsolidacije v energetiki Vir novice

Zavrnjena pritožba Strabaga glede izbire izvajalca za gradnjo dela drugega tira


Foto: BoBo
Foto: BoBo

Na Državni revizijski komisiji (DRK) so pojasnili, da Strabag v postopku pravnega varstva ni izkazal naročnikove kršitve pravice do vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, ko vlagatelju ni omogočil vpogleda v priloge kritične poti, kot tudi ne naročnikove kršitve, ko v povezavi s ponudbo izbranega ponudnika ni izvedel postopka ugotavljanja neobičajno nizke ponudbe.

Ker je naročnik prejel le dve ponudbi, je bila v njegovi avtonomni presoji odločitev, ali bo izvedel postopek preverjanja neobičajno nizke ponudbe,” so navedli na Državni revizijski komisiji in dodali, da takšna naročnikova odločitev sodi v sfero njegove odgovornosti za lastno poslovanje in vanjo …

V Mariboru zagnali superračunalnik, ki spada med 50 najmočnejših na svetu


Vega. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Vega. Foto: Radio Maribor/Aleks Horvat
Superračunalnik VEGA za znanstveni preboj Slovenije

Vego je s simboličnim pritiskom na rdeči gumb zagnal predsednik vlade Janez Janša. Ob tem je dejal: “Vega bo omogočil znanstvenikom odkrivanje novih materialov in komponent, pomagal jim bo modelirati globalne fenomene, odkriti nova zdravila in medicinske terapije v borbi proti raku ali drugim trdovratnim boleznim. Prav tako bo Vega v pomoč podjetjem, predvsem tistim, ki razvijajo najnaprednejše produkte, na primer v farmaciji, avtomobilski industriji ali energetiki. S temi in podobnimi koraki Evropska unija odločno stopa tudi na pot strateške avtonomnosti.”

Trenutno najzmogljivejši superračunalnik v Sloveniji je bil …

Fiskalni svet: Projekcije v proračunih niso realistične

Projekcije proračunskih dokumentov za leti 2021 in 2022 nakazujejo ekspanzivno fiskalno politiko, kar je po mnenju fiskalnega sveta razumljivo, vendar so nekateri sprejeti ukrepi strukturni, zato bodo bremenili položaj javnih financ. Predvideno poslabšanje strukturnega položaja letos in prihodnje leto izhaja zlasti iz investicij. “To je upravičen razlog, težava je predviden sorazmerno velik obseg, pri čemer se pojavi vprašanje upravljanja in učinkovitosti,” je dejal predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun in opozoril, da je le majhen delež virov predviden iz evropskih nepovratnih sredstev.

Protikrizni ukrepi pomagajo pri okrevanju, a slabšajo javnofinančni položaj Slovenije, opozarja BS. Foto: Pixabay
Protikrizni ukrepi pomagajo pri okrevanju, a slabšajo javnofinančni položaj Slovenije, opozarja BS. Foto: Pixabay
Vir novice

Banki Slovenije na ustavnem sodišču ni uspelo preprečiti nadzora


 Foto: EPA
Foto: EPA

Banka Slovenije je oktobra lani na ustavno sodišče naslovila zahtevo za presojo ustavnosti zakona o Banki Slovenije v delu, ki se nanaša na možnost, da Računsko sodišče izvede revizijo pravilnosti in smotrnosti praks nadzora Banke Slovenije. Predlagali so tudi zadržanje tega dela zakona. V to ustavno sodišče ni privolilo, zdaj pa je odločilo, da te določbe zakona niso neustavne.

Banka Slovenije je trdila, da izpodbijani določbi nista jasni in pomensko določljivi. Vendar ustavno sodišče s tem ni soglašalo in je navedlo, da ju je mogoče razložiti. “V razmerju med dvema oblastnima javnopravnima organoma možnosti enega od njiju,

Je Madžarska znova v igri za delež v družbi 2TDK?

Bodo v 2TDK vstopili Madžari?

TV Slovenija je pridobila dokument, pobudo za sklenitev sporazuma z Madžarsko, po katerem bi Madžari s finančnim vložkom vstopili v podjetje 2TDK, v zameno pa bi bili deležni nekaterih ugodnosti.

Na podlagi dokumenta, ki ga je vlada v državni zbor poslala že novembra, gre za vložek v podjetje 2TDK. Osnovni kapital bi bil 522 milijonov evrov, Slovenija bi dala 322 milijonov evrov, Madžarska pa 200 milijonov evrov. Gre pa sicer za načrt, ki ga je načrtovala že Cerarjeva vlada.

Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec pravi, da to ni nič novega in da še ni nič …

Prihodnost slovenskega gospodarstva: hlapci ali gospodarji?


Foto: EPA
Foto: EPA

In tako dosegli več nacionalne avtonomije in blaginje? Nam bo avtomatizacija višala brezposelnost ali omogočila generacijam slovenskih delavcev več prostega časa? Ali bomo v kontekstu svetovne konkurence tekmovali proti plačnemu dnu ali bomo sami razporejali z dodano vrednostjo, ki jo bomo proizvajali?

Hlapec je nekdo, ki ni sam svoj gospodar. Gospodar v ekonomski sferi je lastnik podjetja in glavni odločevalec. S tem postane vprašanje ekonomske prihodnosti vprašanje lastništva slovenskega kapitala.

Tuje lastništvo se je izkazalo za, no, vsaj malenkostno problematično. Samo v zadnjih nekaj tednih smo brali o zapiranju Safila, Adienta in Trevesa, o grožnji tisoč in …

Slovenija in Hrvaška bosta na Dragonji obnovili star in zgradili nov most


Foto: Radio Koper
Foto: Radio Koper

Most čez reko Dragonjo je bil zgrajen leta 1969, sicer redno vzdrževan, a v tem času nikoli resno obnovljen. Glede na to, da se po njem se v poletni sezoni dnevno zapelje tudi 11 tisoč vozil, je obnova dotrajanega objekta nujna. Pristojna ministra ter predstavniki Družbe za infrastrukturo in Hrvaških avtocest so zato podpisali sporazum o obnovi, nato pa gradnji novega mostu. Projekta sta skupaj vredna približno 1,5 milijona evrov, državi pa si bosta stroške razdelili.

“Ne gre le za most čez Dragonjo, ampak gre za znak res dobrega medsosedskega sodelovanja “ je ob podpisu sporazuma dejal …

GZS padec števila brezposelnih ocenjuje kot “manjše pozitivno presenečenje”


Februarske plače so rasle podobno kot januarja. Foto: Reuters
Februarske plače so rasle podobno kot januarja. Foto: Reuters

Kot je zapisal glavni ekonomist GZS-ja Bojan Ivanc, sta bila promet tovornih vozil na slovenskih avtocestah in poraba elektrike v začetku aprila v primerjavi z istim obdobjem predlani manjša. “Pri prometu je to tudi posledica razporeditve velikonočnih praznikov, manjša poraba elektrike pa omejitvenih ukrepov,” je zapisal.

Februarske plače so rasle podobno kot januarja. Tudi februarska povprečna bruto plača pri pravnih osebah je medletno še močno naraščala, in sicer predvsem zaradi izplačanih dodatkov v javnem sektorju ter statistične posebnosti, ki nas spremlja vse od takrat, ko se je število zaposlenih na …