Kako pridobiti slovensko državljanstvo – naturalizacija

Kako lahko definiramo oziroma kaj pomeni pojem »naturalizacija«?

Naturalizacija je sprejem tujih državljanov v slovensko državljanstvo na podlagi prošnje. Oseba postane slovenski državljan od trenutka, ko ji vročijo upravno odločbo in poda prisego o spoštovanju v slovenski ustavi utemeljenega svobodnega demokratičnega ustavnega reda.

 

 

Gre za enega izmed dveh najpogostejših načinov pridobitve slovenskega državljanstva (drugi je t.i. pridobitev »po rodu«, kar pravzaprav pomeni sprejem v državljanstvo od trenutka rojstva dalje, kjer je navezna okoliščina vedno ta, da je v trenutku rojstva osebe vsaj eden od staršev te osebe že imel slovensko državljanstvo).

Vsak izmed teh dveh temeljnih načinov pridobivanja državljanstva pa ima številne pod-različice. Ena izmed pod-različic naturalizacije je t.i. izredna naturalizacija po 13. členu ZDRS, ki omogoča sprejem tujih državljanov v slovensko državljanstvo na podlagi pogojev, ki so bistveno olajšani v primerjavi z »navadno« ali redno naturalizacijo tujcev, to pa zato, ker iz zelo različnih razlogov (športni, gospodarski, kulturni, obrambni, znanstveni, nacionalni, itd.) obstaja korist oziroma posebni interes države Republike Slovenije. Eden izmed teh razlogov je že omenjeni nacionalni razlog, po katerem se v slovensko državljanstvo sprejme tuje državljane, ki so slovenskega porekla oz. slovenske narodnosti.

Pri izredni naturalizaciji gre torej za izrazito izjemen način sprejema v slovensko državljanstvo, pri katerem je že po dikciji zakona v prvi vrsti odločilen posebni interes države za sprejem prosilca za državljanstvo (in ne zgolj interes tega posameznika).

 

Besedilo: E.V., Intervju s pravnikom Alešem Selanom

Več si preberite v tiskani izdaji Moja Slovenija 9/2013

Podobne teme: