Potni list je javna listina, ki slovenskemu državljanu služi za prehod državne meje ter dokazovanje njegove istovetnosti in državljanstva. Republika Slovenija je 28. 8. 2006 pričela z izdajo novih, biometričnih potnih listov (biometrični bodo tudi diplomatski potni listi, službeni potni listi in potni listi za tujce).

 

 

Biometrični potni listi vsebujejo nove zaščitne elemente, med katerimi je tudi brezkontakten čip, na katerem je shranjena fotografija imetnika potnega lista in podatki, ki so tudi sicer vidno zapisani v potnem listu. Novost novega potnega lista so še zapisi določenih podatkov v vseh uradnih jezikih Evropske unije in posebna mednarodno dogovorjena oznaka, ki se nahaja na platnici potnega lista in nakazuje, da dokument vsebuje čip. Na platnici biometričnega   potnega lista je dodan še napis Evropska unija.

Za več informacij obiščite stran E-uprave.

 

Besedilo: MS

Podobne teme:

    Ni objav