Dars leta 2022 čisti dobiček povečal na dobrih 135 milijonov evrov

Družba Dars je lani ustvarila 494,5 milijona evrov prihodkov, kar je približno pet odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček se je ustavil pri 135,1 milijona evrov, medtem ko je leta 2021 znašal 112,7 milijona evrov.


Dars je lani čisti dobiček povečal na več kot 135 milijonov evrov. Foto: BoBo
Dars je lani čisti dobiček povečal na več kot 135 milijonov evrov. Foto: BoBo

Največji delež v prihodkih družbe predstavlja cestnina, ki je je Dars lani pobral za 479,6 milijona evrov. Sledijo prihodki od zakupnin za počivališča (9,6 milijona evrov) in prihodki od zapor in čezmernih obremenitev (1,4 milijona evrov), izhaja iz nerevidiranega poročila o poslovanju, ki ga je Dars danes objavil na spletnih straneh Ljubljanske borze.

Med odhodki največji delež predstavljajo odpisi vrednosti, ki so lani znašali skupno 200,9 milijona evrov.

Finančni odhodki iz finančnih obveznosti so znašali 31 milijonov evrov, stroški blaga,

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav