Inšpekcija letos zaznala več kršitev izplačila regresa kot lani v vsem letu

Poletje je čas dopustov in regresov, ki po zakonu pripadajo delavcem. Delodajalcev, ki so izplačevali plače, ne pa regresa, je bilo lani po podatkih Fursa 13. 759, letos pa 14. 889. Inšpekcija je letos zaznala že več kršitev kot lani v vsem letu.


Letos je več kršitev izplačila regresa. Foto: Pixabay
Letos je več kršitev izplačila regresa. Foto: Pixabay

Pravico do regresa delavec po zakonu o delovnih razmerjih pridobi s pravico do letnega dopusta. Regres mora biti izplačan v denarju, če ni s kolektivno pogodbo dejavnosti določeno drugače. Če ima delavec pravico do dopusta, ima vedno pravico tudi do regresa.

Po zakonu se mora regres delavcu izplačati najpozneje do 1. julija tekočega koledarskega leta. Določeno pa je tudi, da se s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti lahko v primeru nelikvidnosti delodajalca določi poznejši rok izplačila, a na vsak način do 1. novembra tekočega koledarskega leta.

Če delavec ni zaposlen celotno koledarsko leto, potem ima pravico le do sorazmernega dela dopusta in

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav