Leto 2021 je kmetom povzročalo številne težave

“Kmetje si leta, ki se izteka, ne bi nikoli več želeli, da se ponovi,” je poudaril predsednik KGZS-ja Roman Žveglič. V letu 2021 so kmete poleg covida-19 prizadeli katastrofalna spomladanska pozeba, suša, neurja in izredno nizke odkupne cene.


Kmetijstvo je močno prizadela spomladanska pozeba. Foto: BoBo
Kmetijstvo je močno prizadela spomladanska pozeba. Foto: BoBo

Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije (KGZS) Roman Žveglič je dejal, da s ponosom zrejo nazaj na odlično sodelovanje nevladnih organizacij s področja kmetijstva, podeželsko mladino, sindikatom kmetov, zadružno zvezo, zbornico kmetijskih in živilskih podjetij ter KGZS-ja. To sodelovanje in skupen nastop sta po Žvegličevi oceni prispevala k temu, da je vlada decembra zaznala kmetijstvo kot strateško pomembno in mu v novem programskem obdobju skupne kmetijske politike 2023–2027 namenila dodatnih 310 milijonov evrov za razvoj kmetijstva v drugem stebru.

Glavnina sredstev je namenjenih za naložbe, saj nizke odkupne cene kmetom ne omogočajo razvoja, posodabljanja in prilagoditve kmetij blaginji živali, vitalizaciji itd. Žveglič je ob tem za primerjavo

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav