Lokalne volitve v Novi Gorici: Arčon in Miklavič si različno zamišljata razvoj turizma

STA objavlja stališča kandidatov do aktualnih tem. Kandidata sta navedena po abecednem vrstnem redu.

Kakšne vrste turizma naj Nova Gorica razvija v prihodnje in kakšno strukturo gostov si želite?

Arčon: S sodelavci se osredotočamo na zeleni, aktivni, vinsko-kulinarični butični turizem, ki bo omogočil delovna mesta z visoko dodano vrednostjo.

Miklavič: Staviti moramo na izjemen turistični potencial našega podeželja in izostriti programe športnega turizma. Dopolnitev je potrebna na področju kulinarične, kulturne, zgodovinske in vinske ponudbe.

Goriška bi lahko bistveno pridobila, če bi uspela razviti športni turizem. Ali menite, da za to manjkajo določeni športni objekti? Če da, katere bi gradili, kje bi jih postavili in kje dobili denar?

Arčon: Nova Gorica bo prihodnje leto dobila pokriti bazen. Usmeril se bom v povezovanje obstoječe športne ponudbe, ki je ni malo. Redno pa bom skrbel za nadgradnjo obstoječih površin in objektov za še boljše pogoje dela.

Miklavič: Predvsem na podeželju je potrebno vzpostaviti označene poti za pohodništvo in kolesarstvo ter urediti vzletišča in pristajališča za jadralne padalce. Tudi stadion, rolkarski park in kajakaštvo so pomemben del ponudbe.

Razvoj smučarskega centra na Lokvah – bi uresničili to zamisel in kako?

Arčon: Zamisel se mi zdi izjemna, zato kot župan ponujam vso podporo zasebnemu investitorju, ki bi želel obuditi Lokve. So pa Lokve lepe v vseh letnih časih, velik potencial je tudi v poletni ponudbi.

Miklavič: Smučanje na Lokvah ima smisel le za otroke in začetnike, saj nam podnebje ne zagotavlja dovolj snega za smotrno naložbo v kaj več. Lokve so priložnost za priprave vrhunskih športnih ekip in rekreativni turizem.

Kako boste reševali problematiko parkiranja v mestu in na podeželju, kdaj je pričakovati spremembe?

Arčon: Sprejetju prometne politike v mestnem svetu, ki predvideva umik avtomobilov iz strogega središča, sledijo konkretni ukrepi prihodnje leto – izgradnja garažne hiše z 250 parkirnimi mesti pod zdravstvenim domom in uvedba brezplačnih dovolilnic za stanovalce ter uvedba mestne kartice, ki bo omogočala pregled nad prostimi parkirnimi prostori.

Miklavič: To bo najtrši oreh zlasti v mestu. A treba se ga bo lotiti. Računam tudi na parkirno hišo v okviru zdravstvenega doma.

Boste v mandatu poskrbeli za razvoj prometne infrastrukture, na primer za dograditev manjkajočega dela ceste med Vojkovo cesto in Ulico 25. junija?

Arčon: Da, izgradnja točno te ceste je prva investicija na področju prometne infrastrukture, ki jo bomo izpeljali leta 2021, ni pa edina.

Miklavič: Da, a bo ta ureditev plod dodobra premišljenega načrta. O konkretnih ulicah ne bi govoril.

Bi podprli namestitev beguncev v občini ali jim nasprotujete? Če da, v kakšnem obsegu?

Arčon: Seveda. V naši občini smo že gostili mladoletne begunce in vesel sem, da jih je okolje lepo sprejelo. Število pa mora biti obvladljivo.

Miklavič: Ljudem, ki bežijo od vojne, moramo pomagati. Nova Gorica je v dijaškem domu že gostila manjše število mladoletnikov brez spremstva staršev.

Kako bi razdelili občinski proračun, kje vidite največje potrebe?

Arčon: Največji delež proračuna bom namenil razvoju gospodarstva, stanovanjem za socialno ogrožene, mlade družine in starejše. Delež proračuna, ki ga namenjamo za investicije, je že danes visok, med mestnimi občinami smo na drugem mestu.

Miklavič: Veliko postavk je že del zakonskih obveznosti, ostalo je odvisno od posameznega obdobja. Potrebno je poskrbeti tudi za ustrezno komunalno in cestno infrastrukturo. V fleksibilnem delu bodo prioritete še dokončanje že večine začetih projektov, zagotavljanje dostopnih stanovanj, zagotavljanje podpore podjetjem in skupni projekti.

Novogoriška občina se sooča z velikim pomanjkanjem stanovanj. Jih boste gradili? Če da, kje in koliko, kje boste iskali denar zanje?

Arčon: Pristopili bomo k odkupu 27.000 kvadratnih metrov zemljišč Primorja v stečaju na Prvomajski ulici v Novi Gorici ter nato gradili oziroma odkupili 100 stanovanj. Denar bomo zagotovili iz občinskega proračuna in sredstev Stanovanjskega sklada RS.

Miklavič: To je prednostna naloga. Najprej je potrebno izdelati finančno shemo, skupaj z občinskim in republiškim stanovanjskim skladom.

Kakšne vsebine bi dali v Laščakovo vilo na Rafutu in kdaj boste začeli z obnovo?

Arčon: Najtežji del naloge smo izpeljali s tem, ko smo prenesli lastništvo z države na občino in pridobili 2,5 milijona evrov za obnovo. Vsebine, ki jih bomo umestili v vilo, bodo povezane s kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture, predvsem bom zaupal stroki. Začetek obnove je predviden za leto 2021.

Miklavič: Obnovo je zahtevala Goriška.si, zato bomo tudi ta projekt skrbno peljali. Tako park kot vila morata biti dostopna javnosti. Na tem območju vidim predvsem javni prostor in temu primerne vsebine.

Ali boste v novem mandatu začeli graditi nov kulturni center in kje?

Arčon: Idejna zasnova za kulturni center je narejena, določena je lokacija med ulico Gradnikove brigade in Kidričevo ulico. Ta investicija je tako velika, da jo bomo izvedli takoj, ko pridobimo evropska sredstva.

Miklavič: Kultura bo doživela napredek predvsem v okviru projekta Evropska prestolnica kulture, s poudarkom na novi urbanistični etapi razvoja somestja, to je obeh Goric.

Vir novice: STA

Podobne teme:

    Ni objav