Za predčasni odkup državnih obveznic 583 milijonov dolarjev in 15 milijonov evrov

Državno zakladništvo bo za predčasni odkup več dolarskih in evrskih državnih obveznic, ki zapadejo v letu 2023 ali 2024, namenilo 582,7 milijona dolarjev in 15 milijonov evrov, je razvidno iz objave na spletni strani Ljubljanske borze.

Odkup bi lahko financiralo z dodatno izdajo dveh evrskih obveznic.

Država je zbirala ponudbe za dolarske obveznice v nominalni vrednosti 2,50 milijarde dolarjev z zapadlostjo maja 2023, od katerih je trenutno neodplačanih 133,167 milijona evrov, in za dolarske obveznice v nominalni vrednosti nekaj več kot 2,64 milijarde dolarjev z zapadlostjo leta 2024, trenutno je neodplačanih 1,25 milijarde dolarjev.

Za dolžniške vrednostne papirje z dospelostjo 2023 sprejeti znesek znaša 6,75 milijona dolarjev, za papirje z dospelostjo leta 2024 pa je pri 575,99 milijona dolarjev. Donos ob odkupu je nanesel 1,395 oz. 1,739 odstotka, natečene obresti pa so pri 1,674 oz. 0,073 odstotka.

Ministrstvo za finance je zbiralo tudi ponudbe za triletne evrske obveznice v nominalni vrednosti 2,23 milijarde evrov z zapadlostjo konec marca leta 2023, od katerih je neodplačanih nekaj več kot 2,06 milijarde evrov, in za 15-letne evrske obveznice v nominalni vrednosti 1,50 milijarde evrov z zapadlostjo septembra leta 2024, od

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav