Zakon za zmanjšanje porabe in omejitev prihodkov od prodaje elektrike

Ministrstvo za infrastrukturo je v javno obravnavo dalo osnutek zakona, po katerem bi med drugim pozimi zagotovili zmanjšanje porabe elektrike v konicah in subvencionirali proizvodnjo elektrike iz OVE.

Denar bi med drugim zagotovili z določilom, da bi prihodki od prodaje elektrike nad določeno ceno pripadli državnemu proračunu.

Zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju električne energije – katerega osnutek je objavljen na spletnih straneh eUprave in je v javni obravnavi od ponedeljka do vključno četrtka – bo med drugim določil ukrepe za zmanjšanje uvozne odvisnosti pri oskrbi z energijo in pobiranje prispevkov od izjemnih dobičkov. Veljal bi do konca leta 2023.

Med drugim so predvideni ukrepi za zmanjšanje porabe elektrike v času največje obremenitve omrežja. Sistemski operater Eles bi ure koničnih obremenitev opredelil na podlagi podatkov za zadnjih pet let.

Eles bi dnevno ugotavljal odstopanje dejanskega prevzema od predvidenega dnevnega prevzema na prenosnem omrežju. Ugotovljene ure konične obremenitve bi upošteval pri obračunu omrežnine za odjemalce na srednji in visoki napetosti. Pri odjemalcih, pri katerih se poraba odčitava daljinsko na 15 minut, bi se prav tako beležila poraba

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav