Furs: Rast pobranih davkov je višja od gospodarske rasti

Finančna uprava (Furs) je lani po prvih podatkih pobrala 17,6 milijarde evrov dajatev, kar je 954,1 milijona evrov oz. 5,7 odstotka več kot leto prej.


Največjo rast med pobranimi davki je imel davek na dohodek od pravnih oseb. Foto: Reuters
Največjo rast med pobranimi davki je imel davek na dohodek od pravnih oseb. Foto: Reuters

Prispevki za socialno varnost za zagotavljanje pravic iz pokojninskega, invalidskega in zdravstvenega zavarovanja, ki se pretežno vplačujejo v blagajno Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, v manjšem obsegu pa tudi v proračun države, so se lani povečali za 7,2 odstotka in v skupnem znesku presegli sedem milijard evrov vplačil.

Posebej pozitivne rezultate izkazujejo davki na dohodek in dobiček s skupaj 9,4-odstotno rastjo.

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav