GZS in okoljsko ministrstvo izpostavila pomen dialoga za oblikovanje najprimernejših okoljskih rešitev

Konstruktivni dialog je edino zagotovilo za oblikovanje najprimernejših okoljskih rešitev, so se na srečanju strinjali minister za okolje in prostor Uroš Brežan ter vodstvo Gospodarske zbornice Slovenije. Obenem so se dogovorili za redna srečanja.

Predstavniki ministrstva so vodstvu gospodarske zbornice na srečanju predstavili ključne vsebine, ki jim nameravajo v prihodnjem obdobju nameniti posebno pozornost.

Za okoljsko ministrstvo je prioriteta dolgoročno preživetje na ravni Slovenije in globalno. Kot je na srečanju poudaril Brežan, gre veliko predpisov s področja v to smer, dotika pa se tudi gospodarstva. “Dobre rešitve za okolje in družbo moramo poiskati v sodelovanju z nevladnim sektorjem, občinami in gospodarstvom,” je dejal. GZS vidi kot partnerja, pri čemer je obljubil, da bodo na ministrstvu vedno skušali iskati najboljšo rešitev. Predlagal je redna usklajevanja, tako na najvišji kot tudi operativni ravni.

Na GZS-ju si želijo biti partner ministrstvu, “ker imamo vsi na dolgi rok skupen interes – ustvariti čim boljše okolje za nas in tudi za naše zanamce”, je pojasnil predsednik zbornice Tibor Šimonka. Po njegovem mnenju med gospodarstvom, ki ga kot domicilno ministrstvo pokriva ministrstvo za gospodarski razvoj in

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav