Mladim kmetom za zagon dejavnosti na voljo 8,93 milijona evrov

Kmetijsko ministrstvo je danes v uradnem listu objavilo javni razpis za pomoč mladim kmetom za zagon dejavnosti.

Razpisanih je 8,93 milijona evrov nepovratnih sredstev iz programa razvoja podeželja 2014–2020, in sicer za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti.

Upravičenci za podporo so mladi kmetje, stari od 18 do vključno 40 let, ki imajo ustrezno poklicno znanje in usposobljenost, izhaja iz razpisa, objavljenega v uradnem listu.

Razpisana sredstva se razdelijo v dveh sklopih, in sicer 6,7 milijona evrov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje od opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo, ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom. Preostalih 2,23 milijona evrov pa je namenjenih za preostale upravičence.

Cilja razpisa sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Vlogo bo mogoče vložiti od 14. februarja do vključno 31. marca do 14. ure.

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav