Novo obvezno zdravstveno zavarovanje za samozaposlene ob pomoči države?

Samozaposleni za prvih 30 dni bolniške odsotnosti ne prejemajo nadomestila, zato številni od njih delajo bolni. To ima širše zdravstvene in gospodarske posledice. Naj se zanje uvede nov prispevek ali naj breme nosi državni proračun?


Foto: BoBo
Foto: BoBo

Ena izmed težav samozaposlenih – teh je približno 76 tisoč – je, da v primeru bolezni prvih 30 delovnih dni ne prejemajo bolniškega nadomestila. Številni med njimi so v prekarni obliki dela, v negotovosti, tudi ob bolezni delajo, ker si ne morejo privoščiti okrevanja. Ko resnejo zbolijo, običajno zaradi izčrpanosti vzamejo dolgotrajnejši bolniški dopust, ta je plačan. To, da so prvih 30 dni brez ustreznega zdravstvenega zavarovanja, postaja zdravstvena in javnofinančna težava, pravijo mladi avtorji študije o prezentizmu, to je opravljanju dejavnosti kljub bolezni, študijo sta financirala država in Evropski socialni sklad.

Predlog: novo obvezno zdravstveno zavarovanje za samozaposlene

Študenti različnih fakultet so po raziskovanju fenomena prezentizma in pomanjkanja ustreznega bolniškega nadomestila samozaposlenih oblikovali predlog rešitve:

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav