Obveznosti bank glede posojil v švicarskih frankih zaustavljene zaradi zadržanja zakona

Z zadržanjem izvrševanja zakona za ureditev problematike posojil v švicarskih frankih do končne odločitve ustavnega sodišča o ustavnosti zakona med drugim bankam ne tečejo roki za izvajanje obveznosti po zakonu.


Švicarski frank. Foto: Reuters
Švicarski frank. Foto: Reuters

Združenje bank Slovenije je poudarjalo, da je zakon v več pogledih neskladen z ustavo, saj da med drugim retroaktivno posega v veljavno sklenjena pogodbena razmerja, krši načelo pravne varnosti, enakosti, pravico do zasebne lastnine in posega v svobodno gospodarsko pobudo. Meni tudi, da je zakon v neskladju z evropskim in slovenskim pravnim redom, hkrati pa je v določenih delih tudi neizvedljiv.

Ustavno sodišče je 10. marca sklenilo, da se do končne odločitve ustavnega sodišča zadrži izvajanje zakona o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med posojilodajalci in posojilojemalci posojil v švicarskih frankih. V javno objavljenem sklepu je med drugim navedlo, da bi izvajanje zakona lahko povzročilo več morebiti težko popravljivih ali celo nepopravljivih škodljivih posledic.

Del morebitnih posledic se nanaša na banke pobudnice.

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav