Oče koroških Slovencev Andrej Einspieler, Msgr. Prof. (Sveče/ Suetschach, 13.11.1813 – Celovec/Klagenfurt, 16.1.1888)

Duhovnik, politik, publicist in kulturnik. Kot duhovnik je deloval v različnih krajih na Koroškem, od 1846 naprej v Celovcu, katehet in profesor slovenščine na realki (do 1882).

 

 

V letu 1848 soustanovil (politično) Slovensko društvo v Celovcu , po letu 1848 eden najvidnejših političnih publicistov na Koroškem. Ustanovil več časopisov, m.dr. Slovenca, Mir, Stimmen aus Innerösterreic. Leta 1851 skupaj s škofom A.M. Slomškom in prf. A. Janežičem soustanovitelj  in prvi predsednik Društva sv. Mohorja (pozneje Družba sv. Mohorja, danes Mohorjeva – Hermagoras), za  versko, kulturno in politično življenje (koroških) Slovencev nadvse pomembne ustanove (predvsem izdajanje knig in časopisov v slovenščini).

A. Einspieler se je zavzemal za enakopravnost slovenskega jezika in Slovencev, za sožitje obeh narodov na Koroškem, za splošno volilno pravico in politično svobodo. Kot vodilna politična osebnost koroških Slovencev bil tudi poslanec v koroškem deželnem zboru (1862-63; 1871-78 in 1880-88).

V publikacijah v nemškem jeziku (Stimmen aus Innerösterreich, 1861 – 63; Draupost, 1863 – 66; Kärntnerblatt, bzw. Kärntner Volkstimme; 1869 – 83) je podpiral slovenske zahteve zlasti glede jezikovnih pravic v šolah in uradih.

 

Besedilo: Zalka Kelih-Olip

Podobne teme: