Posavski župani za oceno ustavnosti znižanja koncesnin za izkoriščanje energetskega potenciala rek

Župani posavskih občin podpirajo zahtevo za oceno ustavnosti določb interventnega zakona, s katerimi je država občinam znižala prihodke od koncesij za izkoriščanje energetskega potenciala rek.

Kot so povedali na današnji novinarski konferenci v Dobovi, ni sprejemljivo, da država za nazaj posega v že pridobljene pravice občin in podpisane pogodbe.

Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save, sprejet leta 2011, namreč določa, da morajo koncesionarji za izkoriščanje vode na Spodnji Savi letno plačati 10 odstotkov od vrednosti proizvedene električne energije. Omenjeno plačilo se šteje kot prihodek državnega proračuna in proračuna občine, na območju katere je bruto padec vodnega toka Spodnje Save, pri čeme se plačilo med državo in lokalno skupnostjo “razdeli v razmerju 60 : 40 v korist lokalne skupnosti”, je napisano v zakonu.

Septembra 2022 pa je državni zbor sprejel zakon o ukrepih za obvladovanje kriznih razmer na področju oskrbe z energijo (t. i. interventni zakon s področja oskrbe z energijo), s katerim je omenjeno nadomestilo znižal. Določil je, da se višina nadomestila za leta od 2022 do 2025 določi v enaki

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav