Sofinanciranje zavarovalne premije za kmetijsko proizvodnjo zvišano s 55 na 60 odstotkov

Da bi se povečal obseg zavarovanih površin kmetijske proizvodnje, je vlada ta teden sprejela uredbo o sofinanciranju zavarovalnih premij za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje.

Po uredbi se od 1. julija višina sofinanciranja zavarovalnih premij za celotno kmetijsko proizvodnjo povečuje s 55 na 60 odstotkov obračunane zavarovalne premije.

Uredba, ki jo je pripravilo ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, določa namen, upravičence, pogoje in postopek za dodelitev pomoči za plačilo zavarovalnih premij, so sporočili z ministrstva.

Predpis zajema zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje, in sicer zavarovanje posevkov, nasadov in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, pozebe, poplave, viharnega vetra in viharja.

Prav tako zajema zavarovanje materialne škode na sredstvih v primarni kmetijski proizvodnji pred nevarnostjo toče, viharja, viharnega vetra in teže snega.

Uredba zajema tudi zavarovanje živali na kmetijskem gospodarstvu pred nevarnostjo pogina zaradi bolezni, zakola živali na kmetijskem gospodarstvu z veterinarsko napotnico ali usmrtitve živali zaradi bolezni in ekonomskega zakola zaradi bolezni.

Do sofinanciranja zavarovalne premije za zavarovanje primarne kmetijske proizvodnje so upravičeni nosilci oziroma fizične in pravne osebe

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav