Šport in zabava

S KNJIGO V SVET: Bralne delavnice

Mainz, petek, 12. december, od 15. do 18. ure: zbralo se je 15 udeležencev, od tega šest otrok in sedem njihovih odraslih spremljevalcev ter dva odrasla tečajnika. Srečanje je potekalo v prostorih Goethejeve osnovne šole v Mainzu.

Essen 

  
Essen, sobota, 13. december, od 9. do 13.30: zbralo se je 20 udeležencev, od tega sedem otrok in prav toliko njihovih odraslih spremljevalcev ter šest odraslih tečajnikov. Srečali smo se v prostorih slovenskega društva Bled; pozdravili so nas tudi predsednik društva Ivan Hudina, zastopnik za šolstvo Tone Špiler, za gostoljubje sta poskrbeli Marjana Hudina in Monika Pirc.

Hueckelhove 

 
Hückelhoven,

Nova znanja in veščine za ohranjanje slovenstva

Vtise o strokovni vsebini in izpeljavi seminarja so udeleženci in udeleženke izrazili na zaključni prireditvi, ki je potekala 28. januarja v konferenčni dvorani City hotela v Ljubljani.

S pesmijo, igro, deklamacijo in projekcijo fotografij so seminar predstavili večdimenzionalno. Povedali so nam, da so se veliko naučili, dobili nove ideje in tako tudi dodatno notranjo motivacijo za svoje delovanje s ciljem ohranjanja slovenščine in slovenske kulture daleč od Slovenije. Predstavili so tudi glasilo, ki so ga naredili na seminarju in ga poimenovali Odmevi. Prav vsi so izražali zadovoljstvo nad strokovnostjo vseh predavateljev, ki so svoje teoretično znanje znali spretno podajati in …