STA soočenje: Liste o socialnih ukrepih

STA je strankam in listam, ki se bodo potegovale za sedeže v Evropskem parlamentu, zastavila naslednje vprašanje:

Katere konkretne ukrepe bi predlagali za krepitev socialnega vidika politik EU, da EU ne bi dojemali kot “projekta elit”?

SMC

V EU so po njihovem mnenju velike razlike, ki jih je kriza še poglobila. Podpirajo integracijo v smislu socialne unije, ki pomeni predvsem boljšo koordinacijo socialnih sistemov. Prioritetna področja so trg dela, učinkovitost socialnih sistemov in socialnega varstva, poenotenje socialnih standardov in enake možnosti, poudarjajo.

Gibanje Zedinjena Slovenija

Takojšnja prepoved politično načrtovanih migracij iz tretjih držav, navajajo enega od ukrepov. Vsa sredstva za to, naj se preusmerijo v nova družbena – to pomeni socialna – podjetja in nova perspektivna delovna mesta, menijo. Najsposobnejše ljudi postaviti na direktorska mesta teh podjetij in dokazati, da so konkurenčna zasebnim, dodajajo.

Zeleni Slovenije

Zagotovo zmanjšanje razvojnih razlik ter uresničitev pobud za evropsko minimalno plačo, predlagajo.

Dobra država

Kot ukrep predlagajo uvedbo davka na digitalne multinacionalke.

SNS

“V prvi vrsti prenehanje multikulti delovanj celotne Evropske unije,” menijo. Poudarjajo, da naj bo skrb usmerjena na reševanje socialnih problemov ljudi evropske provenience, migrante pa naj se vrne, od koder so prišli. Na ta način bi s temi sredstvi rešili večino socialnih problemov, pojasnjujejo.

Lista Povežimo se

Po njihovih besedah EU ne bo več razumljena kot projekt elit, ko bo namesto prehrambno-industrijskih velikanov začela podpirati kmeta. Ko bo zaprla davčno luknjo 1000 milijard evrov letno zaradi utaj davkov in omogočila davčno razbremenitev prebivalstva. Ko ne bo z javnim denarjem reševala bank, ampak sofinancirala stanovanja mladim družinam, dodajajo.

LMŠ

Predlagajo krepitev in razvoj evropske identitete skozi izobraževalni sistem. Pridobivanje izhodišč za ustvarjanje politik, kar pomeni z raziskovanjem javnega mnenja pridobiti podatke, kaj ljudje potrebujejo, je njihov naslednji ukrep. Parlament s poslanci pa je po njihovem mnenju ključen tok informacij o potrebah prebivalstva.

NSi

Socialne politike spadajo v pristojnost držav članic, izpostavljajo. EU namenja veliko sredstev za dejavnosti, projekte in investicije na tem področju, njihova poraba pa je v pristojnosti države članice. Solidarnost in socialno-tržno gospodarstvo sta v temelju zapisana med koncepte delovanja EU in treba ju je bolje uresničevati na ravni držav, trdijo.

SDS&SLS

Treba je začeti pogovore o socialni varnosti in o ideji socialne unije, se zavzemajo. EU naj dobi na tem področju večje pristojnosti, da bi lahko v državah, kjer vlade ne naredijo dovolj, zaščitili upokojence in uvedli minimalne standarde, poudarjajo. Dodajajo, da moramo tudi sicer ustvariti pravičnejše temelje, s katerimi bi se zmanjšale razlike znotraj EU.

Domovinska liga

So nasprotniki centralizacije socialnih politik. Države EU imajo po njihovem mnenju različno ureditev socialnih sistemov in se razlikujejo po političnih preferencah kakor tudi po zmožnostih za njihovo financiranje. Prav je, da tako tudi ostane, menijo. Nenazadnje so ravno socialni sistemi lahko ena izmed konkurenčnih prednosti držav članic, izpostavljajo.

SD

Predlagajo enotno pogodbo o zaposlitvi, kvotni sistem za enakopravno zastopanost spolov v organih upravljanja, javnih in zasebnih, odpravo pravice držav članic do začasnih izjem in omejitve zaposlovanja in bivanja za državljane EU, vzpostavitev evropskega mehanizma zagotavljanja minimalnega dohodka in 35-urni delovnik.

Levica

Po njihovem mnenju je nujen sprejem Evropske listine socialnih pravic, v kateri bodo jasno določeni minimalni socialni standardi, ki jih mora zagotavljati vsaka država. Tako se bo končal socialni dumping v Evropi, pojasnjujejo. Ob tem je treba obstoječ Evropski socialni sklad reformirati v sklad, ki bo lahko državam članicam priskočil na pomoč, predlagajo.

DeSUS

Najprej je treba zajeziti davčne oaze in korupcijo, kar bi lahko po njihovem prepričanju okrepilo finančne zmožnosti EU. Zatem pa bi bilo treba sprejeti minimalne socialne standarde, okrepiti finančne vire za financiranje ukrepov, ki rešujejo problematiko staranja družbe, in okrepiti politike, ki rešujejo položaj mladih, menijo.

SAB

Kot izpostavljajo, bomo v EU bomo za ljudi in za socialo lahko poskrbeli le, če bomo imeli močno gospodarstvo. Močno gospodarstvo pa bomo imeli le, če ostanemo povezani, dodajajo. Ohraniti moramo vse svoboščine EU – brez čakanja na notranjih mejah, s prostim pretokom blaga in storitev in z velikim evropskim trgom, se zavzemajo.

* Odgovori so navedeni po vrstnem redu strank oziroma list, kot bodo navedene na glasovnici za evropske volitve

Vir novice: STA

Podobne teme:

    Ni objav