Steklo zbiranje podpisov za spremembe obdavčitve čezmejnih delavcev

V Sindikatu delavcev migrantov Slovenije so pripravili predlog novele zakona o dohodnini, s katero bi se vzpostavila po njihovem mnenju bolj pravična obravnava stroškov v zvezi z delom čezmejnih delavcev. Potrebujejo 5000 podpisov, da bo stekel postopek.


Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Po predlogu novele zakona bi zavezancem, ki dnevno odhajajo na delo v drugo državo, celoten znesek davčno priznanih stroškov v zvezi z delom odbili od odmerjene dohodnine. S tem bi jim omogočili, da se jim stroški nadomestila za malico ter prevoza na delo in z dela priznajo v neto znesku, so zapisali v predlogu novele zakona.

V večini evropskih držav delodajalci zaposlenim niso dolžni plačevati stroškov za prehrano in prevoz. Te razlike je slovenska davčna zakonodaja že zaznala v preteklosti, zato je bila sprejeta rešitev, po kateri stroški v zvezi z delom čezmejnim delavcem znižujejo davčno osnovo. Pri “domačih delavcih” pa so v celoti izvzeti iz obdavčitve. Delavcu migrantu pa se v celotnem znesku vštevajo v davčno osnovo in lahko določen fiksni znesek uveljavljajo le kot davčno

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav