Vse večje težave posojilojemalcev, ki imajo posojila najeta v švicarskih frankih

V Združenju Frank in Zvezi potrošnikov so opozorili, da se posojilojemalci, ki imajo posojila najeta v švicarskih frankih, zaradi vse višjih obrestnih mer ter nadaljevanja rasti švicarskega franka spoprijemajo z vse večjimi težavami pri odplačevanju.


Švicarski franki. Foto: EPA
Švicarski franki. Foto: EPA

Zakon o omejitvi in porazdelitvi valutnega tveganja med posojilojemalci in posojilodajalci, ki naj bi razbremenil posojilojemalce s posojili, najetimi v švicarskih frankih, oziroma naj bi razdelil valutno tveganje med posojilojemalce in banke, so v državnem zboru sprejeli februarja letos. Nemudoma zatem je devet bank na ustavno sodišče vložilo pobudo za oceno ustavnosti zakona. Ustavno sodišče se do zakona še ni izreklo.

V tem času pa se pogoji zadolževanja, kot opozarjajo v Združenju Frank, za imetnike posojil v švicarskih frankih drastično slabšajo, zato skupaj z zvezo potrošnikov ustavno sodišče pozivajo, naj čim prej razsodi glede zakona. “Če bi se obrestna mera vrnila na raven, kjer je bila ob najetju posojila, bi bili naši obroki dejansko v tem trenutku pomnoženi s Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav