15 Nov, 2018
04:08:26

Skladatelj akademik Lojze Lebič jeprejemnik XXXVI. Tischlerjeve nagrade 2015

V petek, 23. januarja 2015, ob 19.00 uri, bosta Krščanska kulturna zveza (KKZ) in Narodni svet koroških Slovencev (NSKS) v Tischlerjevi dvorani Mohorjeve (Celovec, 10. Oktoberstraße 25/I) podelila XXXVI. Tischlerjevo nagrado.

 

 

Nagrado, poimenovano po ustanovitelju Narodnega sveta koroških Slovencev in prvem ravnatelju Slovenske gimnazije dr. Jošku Tischlerju, bo prejel skladatelj akademik Lojze Lebič za obsežen glasbeni opus, za svojo vseživljenjsko pripadnost Koroški in povezanost z njo - kar je močno zaznamovalo njegovo ustvarjalnost -, in za ohranjanje in  promocijo koroške ljudske pesmi v vseslovenskem in širnem kulturnem prostoru.

Nagrado bosta podelila predsednik Krščanske kulturne zveze mag. Janko Krištof in predsednik Narodnega sveta koroških Slovencev dr. Zdravko Inzko.

 

Krščanska kulturna zveza in Narodni svet koroških Slovencev

Problematika slovenskega informativnega in programskega oddelka RAI

Predsednika krovnih organizacij, Rudi Pavšič za SKGZ in Drago Štoka za SSO, sta na predsednika manjšinskega vladnega omizja Filippa Bubbica naslovila dopis v zvezi s stanjem na Deželnem sedežu RAI za FJK in v katerem sta izpostavila problematike slovenskega informativnega in programskega oddelka. Štoka in Pavšič sta predsednika Bubbica nadalje zaprosila, da bi obravnavo tovrstne problematike vključil na dnevni red naslednje seje omizja.

 

 

V letošnjem letu je bil Deželnemu sedežu RAI za FJK, tako kot Sedežema v Bocnu in Aosti, priznan status „decentriranega produkcijskega centra“; prav tako je bilo zakonsko potrjeno, da ohranja sedež RAI v Trstu svojo finančno in administrativno avtonomijo, oboje prav zaradi specifike manjšin, prisotnih na teritoriju.

Že od sprejetja zakona št. 308 iz leta 1956 in naslednjih splošnih določb ter posebnih konvencij med ustanovo RAI in Vlado delujeta na sedežu ustanove RAI za Furlanijo - Julijsko krajino slovenska novinarska redakcija in slovenska programska struktura, ki imata od vedno vlogo medija manjšine in ki trenutno pripravita letno produkcijo 4.517 ur radijskih oddaj v in 208 ur televizijskih oddaj v slovenskem jeziku.

Predvidena sta produkcija in predvajanje poročil in televizijskih ter radijskih oddaj v slovenskem jeziku, vendar nikakor niso opredeljene poklicne figure oziroma organizacija struktur, ki so nosilci produkcije. Krovni organizaciji sta v dopisu poudarili potrebo po priznanju samostojne ureditve slovenske programske strukture, ki bi ji zagotavljala potrebno neodvisnost za optimiranje operativnih in produkcijskih procesov, s ciljem čim boljšega izvajanja obveznosti iz konvencije. Ob tem sta se zavzela, da se posodobitev proizvodnih virov in tehnologije, ki trenutno poteka za informativno redakcijo, razširi tudi na programski oddelek sorazmerno s potrebami produkcije in da se tudi urednikom in režiserjem zagotovi izobraževanje na tehnološkem področju. Potrebno je začeti tudi s postopki izbora za nadomestitev osebja oziroma dodatno zaposlitev v slovenski programski strukturi, da se zagotovi primerno število ustreznih poklicnih profilov (urednikov-režiserjev, asistentov programov in režije, upravnega in tehničnega osebja). Po priznanju Deželnega sedeža kot produkcijskega centra, naj RAI začne z udejanjanjem novega zakonskega okvira, ki naj sedežu prinese težko pričakovano prilagoditev prepotrebnih produkcijskih sredstev, tehnološko obnovo in ovrednotenje dela zaposlenih kadrov.

 

Besedilo: SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Trst, 16. decembra 2014

Dogajanje v zamejstvu in Sloveniji: 17. do 20.12. 2014

Okrogla miza „Raziskovanje etničnosti – med sedanjostjo in prihodnostjo“; bo v sredo, 17.12.2014 ob 11.00 v Mestni muzej Ljubljana (Gosposka 15) vabita Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani - INV ob svoji bližnji 90-letnici ter Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI iz Trsta ob svoji nedavni 40-letnici.

 

Ponovimo še, da bo v sredo, 17.12.2014 ob 19.15 srečanje dunajskih Slovencev ob punču in kuhanem vinu na Altwiener Christkindlmarkt (http://www.altwiener-markt.at/) na Freyung, 1010 Wien.

 

Jutri, v sredo, 17.12.2014 bo minilo 100 let od rojstva inž. Pavla Žaucerja – Matjaža, ki ga širša slovenska javnost pozna kot enega od voditeljev koroškega partizanstva, povojnega diplomata, direktorja Kmetijskega inštituta Slovenije in nosilca vrste drugih odgovornih državnih funkcij. Mi pa se ga predvsem spominjam kot podpredsednika našega Kluba koroških Slovencev v Ljubljani (danes smo s cvetjem postali ob njegovem grobu na ljubljanskih Žalah), povezovalca nekdanjih koroških partizanov in urednika njihovih publikacij, skrbnika interesov slovenskih zamejcev ter popularizatorja spoznavanja zgodovine in sodobne problematike zamejskih krajev, posebej npr. v okviru Gašperjeve bralne značke. Med številnimi odlikovanji je Žaucer prejel tudi Drabonjakovo in Petkovo priznanje.

 

V četrtek, 18.12.2014 ob 9.30 bosta ob 2000-letnici smrti cesarja Avgusta in 1200-letnici smrti cesarja Karla Velikega v dvorani SAZU v Ljubljani (Novi trg 3) dva akademika predavala o temah, ki sta zanimivi za vseslovenski prostor: prof.dr. Rajko Bratož „Podoba Avgusta v zgodovinopisju visoke cesarske dobe in pozne antike“ prof.dr. Peter Štih pa „Karel Veliki, Istra, Karantanija in Panonija«.

 

V četrtek, 18.12.2014 ob 19.30 bo v farni dvorani Šmihel vseslovensko zanimiva premiera gledališke skupine »Vsi na kupu« KPD Šmihel: v režiji Alenke Hain in pod mentorstvom Micke Opetnik bodo v podjunskem dialektu zaigrali »Županovo Micko« Antona Tomaža Linharta. Glasba v živo: Albert Krajger (kitara) in Peter Krajger (harmonika). Ponovitev bo v nedeljo, 21.12.2014 ob 19.30.

 

V petek, 19.12.2014 ob 19.00 v cerkvi sv. Marka v Volšperku/Wolfsberg in v nedeljo, 20.12.2014 ob 19.00 v mestni župnijski cerkvi sv. Magdalene v Velikovcu bosta še zadnja v vrsti prazničnih koncertov Okteta Suha.

 

V soboto, 20.12.2014 ob 18.00 bo božični koncert Zbora Pavlove hiše in Mešanega pevskega zbora »Vladimir Močan« iz Murske Sobote, in sicer v Pavlovi hiši v Potrni (Laafeld 30, 8490 Bad Radkersburg).

 

Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja

Dogajanje v zamejstvu in Sloveniji: 12. do 17.12. 2014

Na ponedeljkovem gostovanju prvega slovenskega muzikala “Cvetje v jeseni” v Celovcu stoječe ovacije niso izostale in so pokazale, da so nastopajoči tudi koroško publiko navdušili. Med poslušalci in gledalci smo srečali mag. Štefana Kramerja, 60-letnega jubilanta iz Dobrle vasi ter mu lahko osebno voščili še v imenu našega kluba. Na okroglo obletnico dobrolskega prijatelja so nas opozorile „Novice“, ki so tokrat na naše ljubljanske naslove spet prišle brez dodatne zamude (torej v ponedeljek, saj je pošta sobotno dostavo tako ali tako ukinila). Celovški tednik pa nas je spomnil še na dva nedavna jubilanta, naša klubska prijatelja: galeristka iz Semislavč pri Rožeku ter vsestranska kulturna delavka Marija – Majki Šikoronja (r. Zwitter) je 5. decembra obhajala svojo 75-letnico, neumorni zborovodja, skladatelj in dolgoletni ravnatelj slovenske Glasbene šole Roman Verdel pa 55-letnico. Nazdravimo ob prvem prihodnjem srečanju na tej ali oni strani Karavank!

 

K zelo lepo uspelemu torkovemu in sredinemu ljubljanskemu simpoziju o koroškem učitelju, narodopiscu, socialnem revolucionarju, protifašističnem borcu in političnem preganjancu Vinku Möderndorferju lahko pripomnimo, da koroška referentka ni bila zgolj mag. Martina Piko-Rustia, ampak iz naše strani meje še dr. Karla Oder, moderatorka pa tudi naša klubska članica dr. Monika Kropej (r. Šašel). Mdr. smo lahko slišali, kako sta se Möderndorfer in njegov prijatelj Lovro Kuhar – Prežihov Voranc (tedanji predsednik našega kluba) izpostavljala pri povojnem obnavljanju celjske Mohorjeve. Slednja naj bi gradivo s simpozija v doglednem času objavila v svoji »Znanstveni knjižnici«.

 

Hkrati s simpozijem je v sosednji stavbi SAZU potekala žalna seja za akademikom dr. Milkom Matičetovom, narodopiscem, ki je mdr. oživil zavest o obstoju samosvojih, starosvetnih slovenskih prebivalcev Rezije. Istega dne je odjeknila še vest o smrti akademika prof.dr. Jožeta Toporišiča, slovničarja in jezikoslovca, ki je posebno pozornost posvečal tudi zamejskemu slovenskemu jeziku in dogajanju. Pogrešali bomo srečanja z obema modrima možema!

 

Žal nisem utegnil ne najaviti niti se udeležiti sredine predstavitve darila, ki ga je v Ljubljano prineslo Založništvo tržaškega tiska - ZTT; zato naj vsaj takole opozorimo na izid knjige Slovenija v žepu - vodnik za male popotnike in velike radovedneže. Prvi vodnik po Sloveniji za najstnike je predstavil soavtor in urednik Mitja Tretjak.

 

Med drevišnjimi dogodki naj najprej razširimo vabilo, ki ga so-podpisuje tudi naš partnerski Klub koroških Slovencev v Mariboru: v petek, 12.12.2014 ob 18.00 bo v okviru »Koroških kulturnih dnevov v Mariboru« v Literarni hiši Maribor (Vojašniška ulica 12) celovški slovenski pravnik in znani književnik dr. Janko Ferk predstavil svoj dokumentarni roman »Cesar je vojsko odposlal«. Knjigo je ob stoletnici začetka prve svetovne vojne izdala celovška Mohorjeva založba.

 

V petek, 12.12.2014 ob 18.30 (v eni različici vabila sicer piše: ob 19.30) naše drugi partnerski Društvi slovensko-avstrijskega prijateljstva iz Gradca in iz Maribora vabita v cerkev Sv. rešnjega telesa v Mariboru (Cesta zmage 29) na adventni koncert zbora „Singakademie Graz“ / „Pevska akademija Gradec“ Gimnazije HIB – Graz-Liebenau. Iz svojega bogatega repertoarja klasične in sodobne zborovske glasbe bo pel z več zlatimi in olimpijskimi pevskimi medaljami nagrajeni mladinski pevski zbor.

 

V petek, 12.12.2014 ob 19.00 bo v Slovenskem kulturnem centru Korotan na Dunaju (Albertgasse 48, 1080 Wien) prominentno zaseden adventni večer z odprtjem razstave Tomaža Perka »Zlati rez«, avtorskim koncertom Slavka Šukarja z družino in prijatelji ter s predprazničnim sprejemom v znaku kulinaričnih posebnosti Prekmurja. Veleposlanik RS na Dunaju prof.dr. Andrej Rahten bo predvidoma lahko pozdravil podpredsednika slovenske vlade – zunanjega ministra Karl Erjavca, ministrico za kulturo mag. Julijano Bizjak Mlakar ter ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca. Perkova razstava bo na ogled do 15.1.2015.

 

V soboto, 13.12.2014 ob 16.00 se bodo pri Zadrugi v Železni Kapli zbrali udeleženci tradicionalnega čezmejnega nočnega zimskega pohoda »Čez goro k očetu« v spomin na nevarno in naporno pot žene in malih otrok Lovra Kuharja – Prežihovega Voranca. Informacije za zamudnike: Miha Traunik 0043-4237-2598.

 

V soboto, 13.12.2014 ob 17.00 bodo v knjižnici na Prevaljah (Trg 2a) predstavili dve novi knjigi, in sicer prenovljeni kulturnozgodovinski vodnik dr. Janka Zerzerja »Po koroških poteh« ter katalog del skladatelja akademika prof. Lojzeta Lebiča »Od blizu in daleč II«. Knjigi bosta predstavila dr. Janko Zerzer in urednik Jožko Kert.

 

V soboto, 13.12.2014 ob 19.00 bo v farni cerkvi v Ločah čezmejno/brezmejno obarvan tudi adventni koncert "Zvezde na nebu žare", na katerem bodo nastopili Alpski kvintet in godalni orkester ter cerkveni zbor Šmiklavž; moderacija: Danica Thaler-Urschitz in Gerhard Lepuschitz.

 

V soboto, 13.12.2014 ob 19.00 bo v cerkvi sv. Nikolaja v Beljaku (Nikolaiplatz 1) koncert Okteta Suha, ki bo predstavil stare slovenske ter mednarodne adventne in božične pesmi ter svojo novo zgoščenko „Na sred vasi“. Nadaljnja oktetova koncerta bosta še v petek, 19.12.2014 ob 19.00 v cerkvi sv. Marka v Volšperku/Wolfsberg in v nedeljo, 20.12.2014 ob 19.00 mestni župnijski cerkvi sv. Magdalene.

 

V soboto, 13.12.2014 ob 19.30 bo v SiTi Teater ljubljanskega BTC-ja (v dvorani Mercurius, ki se nahaja ob Šmartinski cesti, med BTC-jevo stolpnico in Petrolovo črpalko) ponovitev – s koroškimi in drugimi zamejskimi Slovenci v več pogledih povezane – predstave, improvizacijskega »kvazi kviza« z naslovom »Jezik ne jezi se«. Igralci »Rozinteatra« Andreja Rozmana – Roze v njej vsakič znova predstavijo drugačne zabavne in poučne variacije na temo slovenščine od Brižinskih spomenikov do sodobne zborne, pogovorne, filmske, rezijanske in porabske slovenščine. 90-minutno predstavo bodo ponovili 16.1.2015 v Kulturnem domu Izola in 18.3.2015 na Kulturnem bazarju v ljubljanskem Cankarjevem domu. Več na http://www.roza.si/urgenca/za-odrasle/jezik-ne-jezi-se/ ter na
http://www.sititeater.si/sl/predstave-siti-teater/jezik_ne_jezi_se/ .

 

V nedeljo, 14.12.2014 ob 18.00 ima med koroškimi prireditvami čezmejni predznak nastop učenk in učencev Mateje Mackenzie-Zwitter (spremljava: bend Urbana Grabenška) pod naslovom "Vocal night - Christmas edition“, in sicer v gostišču Breznik v Pliberku.

 

V ponedeljek, 15.12.2014 ob 11.00 bo v prostorih Društva slovenskih pisateljev in Slovenskega centra PEN v Ljubljani (Tomšičeva 12) predstavitev Knjižnega daru Slovenske prosvetne zveze (iz Celovca) za leto 2015. V moderaciji literarne izvedenke Jerneje Jezernik bodo knjižni dar predstavili poslovodja SPZ dr. Janko Malle, soavtorica in urednica »Koroškega koledarja« Irena Destovnik ter soavtor in urednik literarne revije »Rastje« Tomaž Ogris. Več informacij najdete v priponkah »Knjižni dar SPZ za 2015« ter »Obvestilo_Rastje 8«. Naš klub je že tradicionalno med soprireditelji te knjižne predstavitve. V tokratnem Koledarju mdr. Klubska podpredsednica dr. Anja Dular (r. Zwitter) piše o predvojnih koroških taborih slovenskih skavtov in skavtinj-planik (med njimi njene matere Majde Szillich), klubski tajnik in inštitutski kolega dr. Danijel Grafenauer predstavlja nekaj primerov stikov koroških Slovencev s Slovenci po svetu ter objavlja svoj nagovor ob spomeniku žrtvam protifašističnega odpora v Železni Kapli, medtem ko Ivo Jevnikar predstavlja »koroške Tigrovce«. V koledarju in v ostalih knjigah je še veliko drugih zanimivih ter aktualnih strokovnih in literarnih prispevkov.

 

Člani Društva slovensko-avstrijskega prijateljstva ste si že rezervirali termin v torek, 16.12.2014 ob 18.30, ko ste povabljeni na novoletno srečanje DSAP v Kavarno Kava & čaj Slamič na Kersnikovi 1 v Ljubljani.

 

V sredo, 17.12.2014 ob 11.00 pa bo čas za dveurno okroglo mizo „Raziskovanje etničnosti – med sedanjostjo in prihodnostjo“, na katero v Mestni muzej Ljubljana (Gosposka 15) vabita: Inštitut za narodnostna vprašanja v Ljubljani - INV ob svoji bližnji 90-letnici ter Slovenski raziskovalni inštitut - SLORI iz Trsta ob svoji nedavni 40-letnici.

 

V sredo, 17.12.2014 ob 19.15 Rok Friedrich– spričo dejstva, da bo redno decembrsko srečanje v »Kotor«-ju odpadlo, ker bo precej dunajskih Slovencev za praznike v Slovenij – vabi na srečanje ob punču in kuhanem vinu na Altwiener Christkindlmarkt (http://www.altwiener-markt.at/) na Freyung, 1010 Wien: dobili bi se pred vhodom (vis a vis Kunstforum-a), sicer pa bodo pri stojnici desno od odra.

 

 

Besedilo: Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja

Dogajanje v zamejstvu in Sloveniji: 4. do 6.12. 2014

V četrtek 4.12.2014 se je zaključil tridnevni mednarodni simpozij o travmah zaradi nacionalsocializma: na celovški univerzi, katerega soprireditelj je bil Daniel Wutti, ki je bil z našima kolegoma iz celovškega Slovenskega znanstvenega inštituta Valentinom Simo in Brigitte Entner ter rojakinjo Helgo Mračnikar med moderatorji diskusijskih delavnic. V okviru simpozija so prikazali tudi nagrajeni film Sabine Zwitter-Grilc »Sence sramote – Schatten der Scham« o nacističnem pregonu koroških Slovencev.

 

V četrtek, 4.12.2014 ob 17.00 bodo z okroglo mizo pod vodstvom doktorskega študenta Janoša Ježovnika »Slovenski jezik v zamejstvu« v študentskem prostoru R1B Ljubljanske Filozofske fakultete (Aškerčeva 2) zaključili tridnevni predavateljski niz »Jezikoslovnice«. Na okrogli mizi bodo predstavili jezikovne situacije na območjih zunaj meja RS, kjer je raba slovenskega jezika posebej redka oziroma v upadanju: Beneška Slovenija, Rezija, Kanalska dolina, južna Koroška (s poudarkom na Ziljski dolini). V okviru študentskih »jezikoslovnic« sta predvčerajšnjim Zaira Vidau iz tržaškega SLORI-ja in Franco Finco iz videmske univerze predstavila narodne in jezikovne manjšine dežele Furlanije – Julijske krajine, danes ob 14.45 pa Janoš Ježovnik osnovne značilnosti terskega narečja.

 

V četrtek, 4.12.2014 ob 18.00 bo v prostorih Generalnega konzulata RS v Celovcu (Radetzkystrasse 26) odprtje nove umetniške razstave iz niza „Okno umetnosti k sosedu“ ter prednovoletni sprejem, na katerem bodo predstavili kulinarične dobrote iz Bohinjskega. Razstava akademske slikarke mag. Catherine Zavodnik ter akademskega slikarja, grafika specialista prof.mag. Črtomirja Freliha bo odprta do 7.4.2015 ob ponedeljkih, sredah in petkih med 9. in 12. uro oziroma po predhodnem telefonskem dogovoru.

 

V četrtek, 4.12.2014 ob 18.00 bo v Štajerski deželni knjižnci (Kalchberggasse 2, 8010 Graz) v okviru Slovenske čitalnice dvojezična prireditev „Herman Potočnik Noordung (1892-1929). Življenje in delovanje slovenskega vesoljskega teoretika“. Po pozdravu veleposlanika RS na Dunaju prof.dr. Andreja Rahtena bosta znamenitega slovenskega rojaka predstavila Mariborčan Primož Premzl, ki je našel Potočnikov grob na dunajskem evangeličanskem pokopališču, ter dr. Bruno Besser. Adventne dobrote bo ponudila kmetija Senekovič iz Lenarta v Slovenskih goricah.

 

V četrtek, 4.12.2014 ob 20.00 se bo v komorni dvorani Kulturnega centra Lojze Bratuž v Gorici pričelo novo »srečanje pod lipami« na temo "Ladinska skupnost v pokrajini Belluno in projekt evroregije Alpskega loka". Gosta večera bosta predsednik ladinske skupnosti Danilo Marmolada in sociolog Diego Cason. Oba sta člana avtonomističnega gibanja BARD.

 

V četrtek, 4.12.2014 ob 20.00 bo v Škofijski gimnaziji Vipava (Goriška cesta 29) adventni večer z dr. Vasjo Klavoro pod naslovom »Fronta med narodi: ne vojnam!« Ob stoletnici izbruha prve svetovne vojne bo spregovoril eden najboljših slovenskih poznavalcev tega obdobja. O soški fronti je pri Mohorjevi založbi Celovec izdal že pet knjig. Znani kirurg, nekdanji primorski poslanec Desusa in nekdanji podpredsednik Državnega zbora je bil tudi glavni junak dokumentarnega filma o Škabrijelu. Informacije o knjigah dr. Klavore so dostopne s povezavo na: Fajtji hrib. Komenski kras 1916-1917, Doberdob. Kraško bojišče 1915-1916, Koraki skozi meglo, Plavi križ, Škabrijel .

 

V petek, 5.12.2014 ob 8.00 bo v okviru „Svetovnih dnevov slovenskega jezika“, ki v tem tednu potekajo pod okriljem Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik ljubljanske Filozofske fakultete, v predavalnici 1.0.18 Alpsko-jadranske univerze v Celovcu zaključni del z Miklavževanjem za učence ljudskih šol, ob 9.30 s pogostitvijo otrok ter ob 10.00 s slovenskimi pravljicami, ki jih bo ob glasbeni spremljavi prebral dr. Peter Svetina. Kontakt: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. .

 

V petek, 5.12.2014 ob 18.30 bo v Pavlovi hiši / Pavelhaus v štajerski Potrni/Laafeld odprtje razstave in koncert. Razstava Erike Lässer-Rotter in Natalije Šeruga z naslovom „cinis cinereum. Aschgrau / pepelnato sivo“ bo odprl Josef Fürpass, zaigrala pa bosta akordeonist Lothar Lässer in violinist Kurt Bauer. Razstava bo odprta do 28.2.2015, in sicer v zimskem odpiralnem času: od torka do sobote ob 12.00 – 17.00. Izjema bo čas od 23.12.2014 do 6.1.2015, ko bo Pavlova hiša zaprta.

 

V petek, 5.12.2014 ob 19.30 bodo v galeriji Vorspann/Vprega na Glavnem trgu 8-9 v Železni Kapli (9135 Bad Eisenkappel) odprli že deveto prodajno razstavo "46° 29' 11" N, 14° 35' 46" O - Južni pol 9.0". Uvod: Michaela Monschein; nad 150 maloformatnih del (slike, grafike, risbe, fotografije in objekti) nad 50 umetnikov in umetnic bo na ogled (in naprodaj po 150 evrov) vsako soboto pred božičem med 10. in 12. uro, drugi termini po posebni napovedi in po telefonskem dogovoru (0043-650-9800400) do vigredi 2015. Več na Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate. , www.galerievorspann.com

 

V petek, 5.12.2014 ob 20.00 bo v Echoraum na Dunaju (Sechshauser Strasse 66, 1150 Wien) dunajska slovenska glasbenica Maja Osojnik koncertirala skupaj z Golden Diskó Ship.

 V soboto, 6.12.2014 ob 21.00 pa bo imela Maja Osolnik solistični koncert v okviru Epeka v Mariboru (Koroška cesta 8).

 

V petek, 5.12.22014 ob 20.00 bodo v farni dvorani v (že zasneženih?) Selah ponovili "Opero za tri groše", izjemni dosežek domače igralske skupine KPD "Planina“ v režiji Mihe Krištofa in z glasbenim vodjem Davorinom Morijem.

 

V soboto, 6.12.2014 ob 8.30 se naj bi z avtobusnega parkirišča v ljubljanskem Tivoliju na Miklavževanje na Koroškem odpeljali člani in gostje našega partnerskega Kluba Korošcev – Ljubljana. Program predvideva obisk Raven (Adventna banka hrane, Miklavževa tržnica, »Krampus te lovi«...), Črne (obisk Olimpijskega muzeja in Etnografske zbirke), Šentanela (kosilo, prihod Miklavža, obdaritev in zabava ob živi glasbi - Duo Kr'tk) in spet Raven (ob 18.00 Miklavžev koncert v Kulturnem domu, ognjeni koktajl pri Lečniku); povratek v Ljubljano pribl. ob 20.30. Čeprav je rok za prijave že potekel, lahko povprašate, ali je prijava še možna na sedež KKL 01-2561723.

 

Besedilo: Janez Stergar, Klub koroških Slovencev v Ljubljani in Inštitut za narodnostna vprašanja

Podkategorije

Dodaj med priljubljene

Sledi nam na:

Powered by CoalaWeb

Iskanje

Revija

Facebook

Twitter

Iz zamejskih medijev