12. STROKOVNO ZNANSTVENEGA POSVETA »KO NI VEČ MEJA«

Knežji kamen

Posvet »600. obletnica zadnjega ustoličevanja koroških vojvod« bo potekal v četrtek, 21. novembra 2013, ob 14. uri v dvorani Svetovnega slovenskega kongresa, na Cankarjevi 1/IV, 1000 Ljubljana.

 

 

V naslednjem letu se bomo spominjali zadnjega ustoličevanja koroških vojvod na Gosposvetskem polju, ki se je zgodilo leta 1414. Od tedaj bo minilo 600 let. Zavedajoč se dejstva, da gre za prastar slovenski državnostni obred in da kot tak sodi v zgodovino slovenske državnosti, smo se odločili, da častitljivo obletnico primerno počastimo. Za začetek smo pripravili srečanje pomembnih slovenskih zgodovinarjev, ki se ukvarjajo, nekateri s samim obredom ustoličevanja, drugi s poznejšimi vidiki dogajanja v avstrijski (in seveda tudi deloma slovenski) Koroški ali z našim odnosom do tega dela slovenskega etničnega ozemlja, ki ostaja (sicer izgubljena) zibelka slovenstva in prostor prve slovenske države v naši narodni zgodovini.

 

Besedilo: SSK

 

PRELIMINARNI PROGRAM:
 

14.00 – 14.15  Začetek simpozija, pozdrav udeležencem

14.15 – 18:15  Okrogla miza: Ob 600. obletnici zadnjega ustoličevanja koroških vojvod
Voditelj: Borut Korun, dr. dent. med, podpredsednik Slovenske konference SSK

14.15 – 15:45  Sodelujoči – 1. del:
•  prof. dr. Peter Štih, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani
•  prof. ddr. Andrej Pleterski, Inštitut za arheologijo, ZRC SAZU
•  prof. ddr. Igor Grdina, Inštitut za kulturno zgodovino, ZRC SAZU

15:45 – 16:15  Odmor in pogostitev

16.15 – 18.15  Sodelujoči – 2. del:
•  Anja Doležalek, univ. dipl. zgodovinarka
•  Janez Stergar, upok. strokovni svetnik Inštituta za narodnostna vprašanja, predsednik Kluba koroških Slovencev v Ljubljani
•  doc. dr. Tamara Griesser Pečar, SCNR, Univerza v Mariboru ter Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici
•  dr. Marjan Linasi, Koroški pokrajinski muzej v Slovenj Gradcu
•  Peter Kovačič Peršin, Društvo 2000

18.15  Zaključki simpozija

Podobne teme: