Ajpes v določenih dejavnostih pričakuje bistveno več plačilne nesposobnosti

Ajpes letos pričakuje bistveno več plačilne nesposobnosti v dejavnostih finančnih storitev, knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti, strežbe jedi in pijač, zračnega in vodnega prometa ter potovalnih agencij.

“Pandemija ni imela enakega vpliva na vse gospodarske družbe, tako da se je z vidika kreditnega tveganja povečala diferenciacija med dobrimi in slabimi družbami. Povprečna napovedana verjetnost neplačila slovenskega gospodarstva za leto 2021 se je glede na preteklo leto povišala,” so v petek sporočili iz Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (Ajpes).

Pozitivne trende zaznavajo v dejavnostih javne uprave in obrambe, obvezne socialne varnosti ter rudarstva, sledi dejavnost oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja.

Negativni trendi so najbolj intenzivni v dejavnosti promet, skladiščenje in zveze, v drugih raznovrstnih poslovnih dejavnostih ter v dejavnosti kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti.

Po deležu slabo ocenjenih gospodarskih družb najbolj izstopajo dejavnosti finančnih storitev, knjižnic, arhivov, muzejev in druge kulturne dejavnosti dejavnost strežbe jedi in pijač, zračni promet in vodni promet, sledi jim dejavnosti potovalnih agencij, organizatorjev potovanja.

“Pri gospodarskih družbah, katerih glavna dejavnost je ena izmed zgoraj navedenih dejavnosti, pričakujemo v

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav