Banki Slovenije na ustavnem sodišču ni uspelo preprečiti nadzora

Možnost revizije Računskega sodišča nad pravilnostjo in smotrnostjo praks nadzora, ki jih je Banka Slovenije izvajala do uvedbe enotnega bančnega nadzora v evrskem območju konec leta 2014, ni v neskladju z ustavo, ugotavlja ustavno sodišče.


 Foto: EPA
Foto: EPA

Banka Slovenije je oktobra lani na ustavno sodišče naslovila zahtevo za presojo ustavnosti zakona o Banki Slovenije v delu, ki se nanaša na možnost, da Računsko sodišče izvede revizijo pravilnosti in smotrnosti praks nadzora Banke Slovenije. Predlagali so tudi zadržanje tega dela zakona. V to ustavno sodišče ni privolilo, zdaj pa je odločilo, da te določbe zakona niso neustavne.

Banka Slovenije je trdila, da izpodbijani določbi nista jasni in pomensko določljivi. Vendar ustavno sodišče s tem ni soglašalo in je navedlo, da ju je mogoče razložiti. “V razmerju med dvema oblastnima javnopravnima organoma možnosti enega od njiju, da si v jasno, čeprav lahko zelo široko določenem okviru, sam diskrecijsko izbira, katera konkretna ravnanja drugega organa bo revizijsko ocenjeval v posameznih obdobjih svojega dela, ni

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav