Bi bilo lahko omejevanje rabe zemeljskega plina v gospodinjstvih ustavno sporno?

Prepoved vgradnje plinskih kotlov v nove stanovanjske stavbe in postopna odprava koncesij za distribucijo zemeljskega plina sta vsebinsko sporni, so glede sprememb, ki jih prinaša predlog energetskega zakona, prepričani v združenju za distribucijo plina.


Cev plinovoda v Ljubljani. Foto: BoBo
Cev plinovoda v Ljubljani. Foto: BoBo

Vlada je predlog prenove energetskega zakona sprejela v četrtek. Med številnimi določili je tudi, da pri graditvi nove stanovanjske stavbe projektiranje in vgradnja kotlov na zemeljski plin ali utekočinjen naftni plin ne bosta več dovoljena, razen če ne bo res nobene druge tehnične možnosti, kar pa bo treba podrobno dokazovati.

Predvidene so tudi omejitve pri koncesijah za distribucijo zemeljskega plina. Občine tako ne bi smele več podeljevati novih koncesij za zgraditev in upravljanje omrežja za distribucijo. Dovoljeno naj bi bilo le izjemoma, če je omrežje že načrtovano v lokalnem energetskem konceptu in če obstajajo dokazila o načrtovanem priključevanju proizvodnih virov plina obnovljivega izvora za vsaj 80 odstotkov načrtovane rabe.

Pri podaljševanju obstoječih koncesij – prve, npr.

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav