BS: Bruto zunanji dolg Slovenije decembra lani dosegel 50,8 milijarde evrov

Bruto zunanji dolg je decembra lani dosegel 50,8 milijarde evrov, kar je tri milijarde evrov več kot pred enim letom. Dolg, izražen v odstotkih BDP-ja po tekočih cenah za leto 2020, je znašal 108,3 odstotka.


Slovenski bruto zunanji dolg je znašal konec lanskega leta 50,8 milijarde evrov. Foto: EPA
Slovenski bruto zunanji dolg je znašal konec lanskega leta 50,8 milijarde evrov. Foto: EPA

V zadnjem letu so svojo zadolženost najbolj povečali centralna banka, kapitalsko povezana podjetja s tujino in nefinančne družbe. Država je dolg znižala. Slaba polovica bruto zunanjega dolga je pripadala državnemu sektorju, medtem ko je znašal delež bank in centralne banke skupaj 21,5 odstotka, ugotavlja Banka Slovenije.

Država je glede na leto prej znižala svoje terjatve do tujine za dve milijardi evrov, preostali sektorji pa so terjatve povečali, v najnovejši publikaciji o ekonomskih odnosih Slovenije s tujino navaja Banka Slovenije.

Decembra lani so neposredne naložbe izkazovale 0,2 milijarde evrov neto priliva kapitala, v

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav