Do konca 2021 izplačanih 73 odstotkov razpoložljivih kohezijskih sredstev

Do konca leta 2021 je bilo v okviru izvajanja kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz državnih sredstev upravičencem izplačanih 2,23 milijarde evrov, kar je 73 odstotkov razpoložljivih sredstev.

Tako piše na spletni strani vladne službe za razvoj in kohezijsko politiko. Slovenija je v iztekajočem se obdobju upravičena do 3,068 milijarde evrov.

Slovenija v obdobju, ki se po t. i. načelu n+2 oz. n+3 dejansko konča konec leta 2023, okvirno razpolaga s 3,312 milijarde evrov sredstev iz strukturnih skladov in kohezijskega sklada, a od tega je 159,8 milijona evrov namenjenih instrumentu za povezovanje Evrope (za področje prometa) in 64 milijonov evrov za čezmejne programe evropskega teritorialnega sodelovanja.

Za uresničevanje 11 tematskih ciljev, ki pomenijo trenutni okvir evropske kohezijske politike in o katerih vladna služba za razvoj in evropsko kohezijsko politiko redno poroča vladi in DZ-ju, tako odpade 3,068 milijarde evrov.

Poročila za celotno leto 2021 še ni, so pa na spletni strani vladne službe že objavljeni podatki o izvajanju kohezijske politike za obdobje 2014–2020 do 31. decembra lani. Z izdanimi odločitvami o podpori projektom, programom in javnim razpisom je bilo

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav