Haloški rejci s kratko prodajno verigo v promocijo mesa drobnice

Biotehniška fakulteta izvaja triletni projekt o reji različnih pasem drobnice za meso in izdelke vrhunske kakovosti, ki ga v sklopu programa razvoja podeželja financira agencija za kmetijske trge. Meso drobnice je v Sloveniji zapostavljeno, ugotavljajo.


Kratka prodajna veriga bo povezala ključne deležnike, in sicer rejce, klavnice, mesarije, testne kuhinje ter obrate za predelavo in pakiranje mesa. Foto: Reuters
Kratka prodajna veriga bo povezala ključne deležnike, in sicer rejce, klavnice, mesarije, testne kuhinje ter obrate za predelavo in pakiranje mesa. Foto: Reuters

V Zavrču so projekt predstavili haloškim rejcem, ki pod okriljem Lokalne akcijske skupine (LAS) Haloze načrtujejo vzpostavitev kratke prodajne verige. Kot je pojasnila vodja projekta Angela Cividini z oddelka za zootehniko na ljubljanski fakulteti, se njegova vsebina nanaša na vzpostavitev izboljšane tehnologije reje drobnice za namen doseganja izenačene kakovosti mesa drobnice s ponudbo konfekcijskih kosov in izdelkov. Na podlagi rezultatov analize trga skušajo

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav