Inšpektorat za delo: Iz evidenc ni razvidno, v katerem delu dneva je delavec opravljal delo

Inšpektorat za delo je več let dajal pobude za pripravo sprememb zakona o evidencah na področju dela, saj je, kot pravijo, evidentiranje ključno za nadziranje spoštovanja določb o delovnem času in odmoru ter počitkih.


Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Ministrstvo za delo želi zakon o evidencah na področju dela in socialne varnosti nadgraditi v smeri preprečitve zlorab predvsem na področju vodenja evidenc o izrabi delovnega časa, spremembe zdaj veljavnega zakona pa med drugim predvidevajo obveznost elektronskega vodenja evidenc delovnega časa. Med delodajalci je že slišati kritike, sindikati pa predlog podpirajo, saj v njem vidijo enega od ukrepov za zmanjšanje kršitev na tem področju.

Inšpektorat za delo pripravo sprememb zakona pozdravlja. Na podlagi evidenc, ki so vodene tako, da zgolj zadostijo zahtevam veljavnega zakona, ne vsebujejo pa na primer podatka o začetku in koncu dnevnega delovnega časa, obdobju opravljanja dela v manj ugodnem delovnem času, o izmenskem delu ali deljenem delovnem času, urah, opravljenih v neenakomerni razporeditvi delovnega časa, namreč inšpektorji ne morejo oz. jim je zelo

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav