Izobraževanje

Učenje slovenščine od tečaja do certifikata

Slovenski jezik bogatijo različna narečja. Slovenci ga imamo radi, ampak ali je znan tudi zunaj slovenskih meja? Kdo skrbi za širjenje slovenskega jezika in za to, da se tujci naučijo slovenščine kot drugega tujega jezika, si preberite v nadaljevanju.
Center za slovenščino kot drugi tuji jezik

V centru spodbujajo mednarodno slovenistično raziskovanje, organizirajo strokovna in znanstvena srečanja ter razvijajo celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. Izvedli so kar nekaj projektov za promocijo slovenščine. Meni najljubši projekt se imenuje Slovenščina na daljavo (http://www.e-slovenscina.si/), kar je tudi odlična ideja za vse izseljence, ki bi radi obnovili …

Priznavanje diplom in spričeval v Sloveniji

Latinski pregovor, ki ga je zapisal MarkTulij Cicero, pravi »Vse svoje nosim s seboj« ali »Omnia mea mecum porto«. Znanja in izkušenj nam namreč nihče ne more odvzeti, zato kar pogumno na pot izobraževanja in učenja. Šolski sistemi se od države do države razlikujejo, prav tako se pojavljajo razlike v stopnjah izobraževanja in nazivih. Včasih je tako potrebno svoje znanje v posamezni državi ovrednotiti. Temu pa je namenjen ENIC-NARIC center, ki deluje v okviru Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo. Center zbira in posreduje informacije o slovenskem šolskem sistemu in tujih šolskih sistemih posameznih držav, vodi postopke in izdaja