Učenje slovenščine od tečaja do certifikata

Slovenski jezik bogatijo različna narečja. Slovenci ga imamo radi, ampak ali je znan tudi zunaj slovenskih meja? Kdo skrbi za širjenje slovenskega jezika in za to, da se tujci naučijo slovenščine kot drugega tujega jezika, si preberite v nadaljevanju.
Center za slovenščino kot drugi tuji jezik

V centru spodbujajo mednarodno slovenistično raziskovanje, organizirajo strokovna in znanstvena srečanja ter razvijajo celotno infrastrukturo za doseganje, preverjanje in potrjevanje znanja slovenščine kot drugega/tujega jezika. Izvedli so kar nekaj projektov za promocijo slovenščine. Meni najljubši projekt se imenuje Slovenščina na daljavo (http://www.e-slovenscina.si/), kar je tudi odlična ideja za vse izseljence, ki bi radi obnovili znanje materinščine. Gre za brezplačno dostopen internetni tečaj, ki je nastal v sodelovanju Centra za slovenščino, Fakultete za elektrotehniko UL, Ministrstva za izobraževanje znanost in šport ter Urada RS za Slovence v zamejstvu in po svetu. Tečaj je brezplačen in enkratna priložnost za učenje na enostaven in učinkovit način – kar izpred računalnika.

 

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture

Seminar je dvotedenska prireditev, ki jo že od leta 1965 organizira Oddelek za slovenistiko v prvi polovici meseca julija. Namen je predstaviti najnovejša dognanja o slovenskem jeziku, literaturi in kulturi.

Tečaji slovenskega jezika

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik izdaja znanstvene in strokovne publikacije z vseh področij svoje dejavnosti in priročnike ter učbenike za učenje slovenščine. Izvajajo pa tudi tečaje slovenščine.

Izpitni center je od leta 1994 pooblaščen za preverjanje znanja slovenskega jezika in izdajanje javno veljavne listine o znanju slovenščine kot drugega jezika, od leta 2000 pa je član evropskega združenja ustanov za jezikovno testiranje ALTE(Association of Language testers in Europe).
Javno veljavna listina o znanju slovenščine kot drugega tujega jezika je eden izmed pogojev za pridobitev slovenskega državljanstva ali delovnega dovoljenja. Izpit iz slovenščine je mogoče opraviti na treh ravneh, osnovni, srednji ter visoki ravni. Opravite pa ga lahko pri izbranih izvajalcih preverjanja znanja slovenskega jezika.

Cena izpita je enaka na vseh ustanovah, in sicer 120 € za izpit na osnovni ravni in 135 € za izpit na srednji in visoki ravni. Cena vključuje informativno gradivo, vzorčni test, opravljanje izpita, spričevalo/poročilo o izpitu in stroške pošiljanja.

Kandidati, ki so po Uredbi o integraciji tujcevupravičeni do brezplačnega prvega preizkusa znanja slovenskega jezika na osnovni ravni, morajo ob prijavi predložiti potrdilo o izpolnjevanju pogojev za brezplačni prvi preizkus znanja.

Za udeležbo v programih se prijavite na upravni enoti, kjer imate prijavljeno stalno oziroma začasno prebivališče. V kolikor izpolnjujete pogoje, vam bo upravna enota izdala potrdilo, s katerim se boste zglasili pri izbranem izvajalcu programa.

Na vsa vprašanja o tečajih in preizkusih znanja pa vam bodo prijazno odgovorili na Centru za slovenščino kot drugi/tuji jezik.

Slovenščina na tujih univerzah

Če ste izseljenec, pa bi radi obnovili svoje znanje jezika domovine, center za slovenščino kot drugi/tuji jezik, v okviru progama Slovenščina na tujih univerzah STU, vodi in povezuje delovanje lektoratov izven Republike Slovenije, navezuje in vzdržuje stike z učitelji ter tujimi univerzami s slovenističnimi študijskimi progami.

Lektorati slovenskega jezika so med drugim tudi na Švedskem, v Argentini, Litvi, Kitajskem, Veliki Britaniji, Češkem, Španiji.

Jeziki bogatijo naša življenja in tudi latinski pregovor pravi »Quot linguas calles, tot homines vales.« Torej, kolikor jezikov znaš, toliko ljudi veljaš.

Vsem tistim, ki pa oklevate in še niste čisto prepričani, da bi se radi naučili slovenščine, naj bo v motivacijo ta pregovor: »Nulla lingua tam difficilis est, quin disci possit.« Noben jezik ni tako težak, da se ga ne bi dalo naučiti.

Za Slovence doma in po svetu je prav, da se zavemo pomembnosti slovenskega jezika in da smo ponosni na barvitost narečij in dialektov, ki ga bogatijo ter ga skozi svoj odnos do materinščine na zanimiv način približamo tudi ljudem izven meja domovine.
 

Besedilo: Vanesa Kovač
 

 

Univerza v Ljubljani, Izpitni center Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik

Kongresni trg 12, SI-1000 Ljubljana

Telefon:+386 (0)1 241 86 47

Faks:+386 (0)1 241 86 44

E-pošta:izpitni.center@ff.uni-lj.si

Podobne teme: