Javni zavod TNP želi krepiti sodelovanje z lokalnimi skupnostmi in tržno dejavnost

Svet javnega zavoda Triglavski narodni park (TNP) je potrdil program dela in finančni načrt zavoda za letošnje leto. Kot je poudaril direktor zavoda Tit Potočnik, bodo tudi letos najbolj ključne naravovarstvene in razvojne vsebine.

Poudarek bo na sodelovanju z lokalnimi skupnostmi, krepiti pa želi tudi tržno dejavnost.

Potočnik je pojasnil, da bodo nadaljevali ohranjanje biotske raznovrstnosti, izvajanje monitoringov in sodelovanje z lokalnimi skupnostmi. Ker je sredstev premalo, da bi z njimi pokrili vse dejavnosti, bodo določene naloge opravljene tudi s sredstvi parkovnih lokalnih skupnosti, saj te s svojimi projekti prav tako uresničujejo namene in cilje parka.

Izvajanje programa in finančnega načrta za lansko leto kaže, da so bila sredstva za materialne stroške in investicijske izdatke porabljena v celoti. Stroški plač javne službe so presegli razpoložljiva sredstva, ki jih zagotavlja državni proračun, kritje tega primanjkljaja bo tako zagotovljeno iz sredstev lastne dejavnosti. Prihodki tržne dejavnosti so namreč lani presegli načrte, predvsem pri trženju prenočitvenih zmogljivosti.

Potočnik pričakuje, da bo zavod v prihodnje prihodke iz tržne dejavnosti,

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav