Lani v državni blagajni zazevala za 3,49 milijarde evrov velika luknja

Proračun Slovenije je v letu 2020 izkazal za 3,49 milijarde evrov primanjkljaja. Glavni krivec je epidemija novega koronavirusa in z njo povezani križi in težave, ugotavljajo na ministrstvu za finance.


Črpanje evropskih milijard: opozicija vladi očita prikrivanje načrta

Prihodki so se v primerjavi z letom prej znižali za 10,4 odstotka, na 9,08 milijarde evrov, odhodki pa so narasli za 26,8 odstotka, na 12,57 milijarde evrov. V najnovejšem pregledu javnofinančnih gibanj finančno ministrstvo ugotavlja, da je skoraj polčetrto milijardo evrov vreden proračunski primanjkljaj v glavnem posledica zmanjšane gospodarske aktivnosti zaradi epidemije covida-19 in sprejemanja ukrepov za blaženje njenih posledic, ko je po eni strani prišlo do hitrega izpada davčnih prihodkov, po drugi pa precejšnje rasti odhodkov.
Izkazan primanjkljaj je sicer po predhodni oceni nižji od tistega, ki ga je vlada načrtovala z rebalansom državnega proračuna za leto 2020, ko je predvidela za 4,2 milijarde evrov primanjkljaja.

Prilivi iz naslova davčnih prihodkov so lani skupaj dosegli 7,56 milijarde evrov in so bili za 12,6 odstotka nižji kot v letu

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav