Ministrstvo od nadzornikov Gen-I pojasnila o prejemkih vodstva pričakuje do konca leta

Na gospodarskem ministrstvu so organe nadzora družbe Gen-I ponovno pozvali, da jih seznani z ugotovitvami glede skladnosti vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov z določili t. i. Lahovnikovega zakona v preteklih letih.


Golob je tik pred iztekom mandata ostal brez soglasja za nov mandat na čelu Gen-I. Foto: BoBo
Golob je tik pred iztekom mandata ostal brez soglasja za nov mandat na čelu Gen-I. Foto: BoBo

“Ker se organi nadzora pri družbi Gen-I niso odzvali na poziv ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, naj preverijo skladnost vseh bruto izplačanih prejemkov vodstvenih kadrov z določili zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti države in samoupravnih lokalnih skupnosti, smo odgovorne ponovno pozvali, naj nas seznanijo z aktivnostmi v smeri vzpostavitve zakonitega stanja in posredujejo zahtevane izjasnitve z utemeljitvami najkasneje do

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav