Ob evropskem dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozorila o razraščanju prisilnega dela

Trgovina z ljudmi je najpogosteje povezana s spolnim izkoriščanjem žrtev, pogosto pa je tudi prisilno delo. Kot ob dnevu boja proti trgovini z ljudmi opozarjajo na notranjem ministrstvu, slednje večinoma ostaja skrito pred očmi javnosti.


Foto: Reuters
Foto: Reuters

Trgovina z ljudmi se pojavlja v vseh delih sodobne družbe, postaja strukturni element nekaterih gospodarskih panog, predvsem pa grobo posega v človekove pravice in temeljne svoboščine posameznika, ki postane žrtev takega trgovanja oziroma izkoriščanja. Po podatkih Evropske komisije ženske in dekleta predstavljajo tri četrtine vseh žrtev trgovine z ljudmi v EU-ju, večina primerov pa je povezanih s spolnim izkoriščanjem.

S trgovino z ljudmi je sicer tesno prepleteno tudi prisilno delo, ki po podatkih Evropske komisije narašča in v državah EU-ja predstavlja 30 odstotkov vseh registriranih žrtev trgovine z ljudmi. Vendar pa prave razsežnosti problema večinoma ostajajo prikrite, saj trgovci z ljudmi nenehno spreminjajo načine delovanja, danes uporabljajo manj fizične sile ter več psihološkega in čustvenega nasilja, oškodovanci pa se praviloma ne prepoznajo

Vir novice

Podobne teme:

    Ni objav